EU-maiden päämiehet neuvottelivat EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020 Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa Brysselissä 22. ja 23. marraskuuta. Päämiehet käsittelivät tänään puheenjohtaja Herman Van Rompuyn toista esitystä istunnossaan, ja työtä ratkaisun saamiseksi päätettiin jatkaa tammikuussa.

“Kävimme hyvät ja rakentavat neuvottelut puheenjohtajan työn pohjalta. Ilmapiiri oli tänään positiivisempi kuin odotettiin. Keskustelua käytiin muun muassa kehyksen kokonaistasosta. Tarvitaan kuitenkin vielä työtä, jotta kaikkien erityisintressit saadaan sovitettua yhteen sekä kokonaistaso kaikille hyväksyttäväksi”, Suomea kokouksessa edustanut pääministeri Jyrki Katainen sanoi.

“Suomelle tärkeää on rahoituskehyksen kokonaistason pitäminen maltillisena. Tässä ehdotuksessa taso ei vielä laskenut riittävästi, ja Suomen saanto kokonaisuudessaan ei ole kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kokonaisuutta tarkasteltaessa pitää katsoa myös joidenkin EU-maiden saamien maksukorjausten lukumäärää, kokoa ja rahoitustapaa, koska myös se vaikuttaa Suomen nettomaksajamaan asemaan”, Suomea kokouksessa edustanut pääministeri Jyrki Katainen sanoi.

“Olen iloinen siitä, että Suomen näkemykset saivat neuvotteluissa myös ymmärrystä. Edistyimme meidän kannaltamme tärkeässä maaseudun kehittämisrahojen tasossa. Vastaantuloa oli myös Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasuttujen alueiden huomioimisessa. Lopullisia päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole”, pääministeri Katainen sanoi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.