JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine

Mänttä-Vilppulan kaupungin päätös koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä yhteiskunnallisena yrityksenä yhdessä Pihlajalinna Oy:n kanssa sisältää paljon avoimia kysymyksiä, jotka on ratkaistava ennen lopullisia päätöksiä, vaatii ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL edustaa Suomen suurimpana ammattiliittona laajasti kunta-alan eri ammattiryhmiä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus ja terveyspalveluyritys Pihlajalinna Oy ovat päättäneet perustaa yhteiskunnallisen yrityksen hoitamaan Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita 1.1.2013-31.12.2014 väliselle ajalle.

–  Yhteiskunnallisessa yrityksessä määräysvalta olisi Pihlajalinna Oy:llä, joka omistaisi 51 prosenttia yrityksestä ja kunta 49 prosenttia. Luovuttaako kunta keskeisen toimintonsa yritykselle ja voiko se edes niin tehdä, Päivi Niemi-Laine kysyy.

– Yhteiskunnallisen yrityksen yksi tunnuspiirre on myös se, että se on osaksi työntekijöiden omistama ja hallinnoima. Tähän ei mallissa ole otettu mitään kantaa ja tuskin työntekijöille ehdotettukaan.

– Päätöksiä yhteiskunnallisesta yrityksestä on tehty pikavauhtia, parin viikon sisällä. Onko salamavauhdilla edenneessä hankkeessa kuultu henkilöstöä yhteistoimintalain mukaisesti niin, että muutoksen perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot on selvitetty koko henkilöstölle?

– Yksi merkittävä kysymys tässä on se, että tämän tyyppinen toiminnan siirtäminen kunnan oman toiminnan ulkopuolelle on hankintalain piiriin kuuluva asia ja näin ollen hankinta on kilpailutettavaa toimintaa. ”Kiireellisyys” ei ole sellainen syy, jolla kilpailuttamien voitaisiin ohittaa, sanoo Niemi-Laine.

Koko Mänttä-Vilppulan  sosiaali- ja terveydenhuollon siirtäminen perustettavalle yhteiskunnalliselle yritykselle on päätösasiana esillä valtuuston kokouksessa jo ensi maanantaina 26.11.

– Yhteistoimintamenettelyt on tehtävä kunnollisesti ennen lopullisia päätöksiä. Jos niin ei ole menetelty, on päätöksille otettava aikalisä, Niemi-Laine vaatii.

Kaupungin ja Pihlajalinnan yhteisessä tiedotteessa luvataan, että henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä ja eläke-, loma ja  palkkaetuudet säilyvät ennallaan ja yhtiö noudattaa kokeilujakson ajan kunnallista työehtosopimusta.

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta voidaan noudattaa työehtosopimuskauden päättymiseen asti. Tämä sopimuskausi päättyy helmikuun lopussa 2014. Sen jälkeen palvelussuhteen ehdot voidaan turvata kunta-alan tasoisina vain mikäli yritys ja työntekijöitä edustavat ammattiliitot erikseen sopivat tästä yritystä koskevalla työehtosopimuksella. Vähintään sellaisesta on siis sovittava yhtiötä perustettaessa.

– Työntekijöiden kannalta järkevintä olisi, että työnantajaorganisaatio järjestäytyisi heti Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen PTY:een, jolloin työehdot pystytään turvaamaan myös kahden vuoden kokeiluajan jälkeenkin. Muutoin kahden vuoden päästä saattaa edessä olla tilanne, että sopimuksia yritetään siirtää halvempien työehtojen piiriin, varsinkin jos yhteiskunnallinen yritys ei osoittaudukaan menestykseksi.

– Kuntaeläkkeitä vastaavien eläke-etujen turvaamiseksi on otettava erillinen eläkevakuutus, jonka hinta on oltava päättäjien tiedossa kun päätöksiä tehdään, koska sen suuruus saattaa yllättää päättäjät, Niemi-Laine muistuttaa.

Kaupungin tiedotteessa lupaillaan, että kaupunki saa järjestelyistä jopa kolmen miljoonan vuosittaiset säästöt.

– On aika vaikea nähdä, mistä muualta kuin henkilöstön vähennyksistä säästöt saadaan aikaiseksi, siksi näihin lukuihin on suhtauduttava hyvin varauksella.

– Jos yhteiskunnallisesta yrityksistä kuitenkin päätetään, on henkilöstön asema turvattava edellä esitetyllä tavalla. Lisäksi tarvitaan toimiva seurantajärjestelmä, jossa henkilöstön edustajille taataan pääsy kaikkiin tarvittaviin yrityksen tietoihin. Avoimuus ja läpinäkyvyys on yhteiskunnallisen yrityksen yksi tunnusmerkki ja sen on toteuduttava alusta asti, JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.