Tutkimuksen tuloksia kommentoinut kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (oik.) ja tutkimustiimi Anna-Kaisa Tukiala, Saija Turunen, Vlada Petrovskaja, Maria Ohisalo ja Henrikki Hirvonen.

Leipäjonot ovat välttämättömiä pärjäämiselle: Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimuksen tuloksia

Peräti 92 % ruoanjakopisteissä käyvistä ihmisistä oli sitä mieltä, että ruoka-apu on heidän pärjäämisensä kannalta välttämätöntä. Lähes puolella kävijöistä jää pakollisten menojen jälkeen kuussa käyttöön 100 euroa tai vähemmän.  Lapsiperheitä vastaajista oli 33 %.

Nämä käyvät ilmi 23.11. julkistetetussa pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada parempi kokonaiskuva ruoanjakopaikoissa käyvistä ihmisistä ja kyselyn teemoina olivat hyvinvointi ja terveys, asenteet, palvelujen ja tulonsiirtojen käyttö sekä ruokapankkien toiminta.

Tutkimus on osa käynnissä olevaa valtakunnallista tutkimusta, jonka pääkaupunkiseudun osuudesta on vastannut Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Kyselyjen lisäksi haastateltiin Vantaan leipäjonoissa käyviä lapsiperheitä.

Tutkimusraportti

Kuka käy leipäjonossa? Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimuksen tuloksia. Saija Turunen, Maria Ohisalo, Vlada Petrovskaja  ja Anna-Kaisa Tukiala. Soccan työpapereita 2012:1. www.socca.fi/ruoanjakotutkimus

Aiheesta enemmän: http://www.socca.fi/uutiset/?253_m=4744

Mikä on Socca? Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus toimii pääkaupunkiseudun lakisääteisenä sosiaalialan kehittämistyön yhteistyöverkostona. Kehitämme pääkaupunkiseudun sosiaalialaa ja tarjoamme kohtaamispaikan sosiaalialan ammattilaisille, asiakkaille, tutkijoille ja opiskelijoille. www.socca.fi

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.