Pirkanmaan käräjäoikeus on 23.11.2012 tuominnut Tampereen Särkänniemi Oy:n ravintolatoiminnasta vastaavan johtajan ja ravintolanhoitajan kumpaisenkin 25 päiväsakon eli 1.450 euron ja 875 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Särkänniemessä kesäkuussa 2010 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli kaulimassa pitsataikinapullia työpöydällä olevalla sähkökäyttöisellä kaulinkoneella. Hänen kätensä joutui koneen telojen väliseen nieluun puristuksiin loukkaantuen. Lisäksi työntekijä käytti L-kokoisia kumikäsineitä, koska hänen kokoaan vastaavia pienempiä käsineitä ei ollut saatavilla. Ylisuuri käsine edesauttoi käden joutumista telojen väliseen vetävään nieluun. Koneen telojen puristusvoima oli sellainen, ettei työntekijä saanut kättään omin voimin sieltä pois, vaan käden irrottamiseen nielusta meni noin 40 minuuttia.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt huolehtia kaulinkoneen suojauksesta sekä työntekijälle annettavien henkilönsuojainten asianmukaisuudesta. Käytännössä kaulinkoneen vetävä nielu olisi tullut suojata niin, ettei siihen olisi voinut ulottua. Tapaturman jälkeen olikin työpaikalle hankittu asianmukaisesti suojattu kone.

Käräjäoikeus totesi, että koska kaulinkoneessa oli vetävä nielu, on riski sormien väliin jäämisestä ollut ilmeinen ja vastaajien olisi pitänyt havaita myös tähän liittyvät riskit. Suojakäsineiden käyttötyötehtävän hoidossa oli sallittua ja joissakin tilanteissa jopa pakollista. Suojakäsineiden käyttäminen ei siten ollut ohjeiden vastaista eikä ennalta arvaamatonta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.