Lapin aluehallintoviraston mielestä poliisin kiireellisten tehtävien palvelutason turvaaminen Lapin syrjäisimmillä alueilla edellyttää laissa säädettyä normia toiminta-ajasta ja siihen perustuvaa suunnitelmaa poliisien sijoittamisesta pysyvästi eri puolille maakuntaa.

Poliisin toimipaikkaverkon kehitys on viime vuosien aikana johtanut siihen, että poliisit asettuvat asumaan vain maakuntakeskuksiin, koska vakinaista pitempiaikaista asettautumista poliisitehtäviin keskusten ulkopuolelle ei pidetä todennäköisenä. Tämä kehitys huonontaa poliisin paikallista näkyvyyttä ja olennaisesti heikentää poliisin paikallistuntemusta maakuntakeskusten ulkopuolella.

Poliisin hallintorakenteen uudistuksen yhteydessä on esitetty harvan asutuksen alueelle lisäresursseja poliisi-tulli-raja -yhteistyöstä. Lapissa tämä on mahdollista joiltakin osin Venäjän rajan tuntumassa, mutta muualla mahdollisuudet ovat minimaaliset sen vuoksi, että rajavartiosto on siirtämässä Ruotsin ja Norjan rajoilla olevat resurssinsa pois.

Lapissa poliisin lupa- ja muiden palvelujen tarjoaminen sähköisinä verkkoverkkopalveluina on tarkoituksenmukaista, mutta käytännössä monilla alueilla Lapissa on vielä esteenä toimivan viestiliikenneverkon puuttuminen. Poliisin lupa- ja muita hallintopalveluja tulisi tuettuna tarjota yhteispalvelukeskuksissa, joita ollaan perustamassa harvaan asutun alueen kuntiin kuntien ja valtion viranomaisten yhteistyönä.

Lapin aluehallintoviraston lausunto poliisin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi on liitteenä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.