Näytteet Talvivaaran lähivesistä osoittavat, että kaivoksen jätevesiä kulkeutuu nyt myös kaivosalueen itäpuolelle.

Suomen luonnonsuojeluliitto otti sunnuntaina 18.11. ja tiistaina 20.11. näytteitä Rysäsuon Pirttipurosta Talvivaaran kaivoksen itäpuolella. Puro on reitillä, jota pitkin Helsingin Sanomat uutisoi viime tiistaina kaivoksen haluavan johtaa Kuusilampeen varastoitua saastunutta louhosvettä Jormasjärveen. Tämän jälkeen Kainuun ely-keskus kuitenkin kiisti reitin käytön.

Greenpeacen reilu viikko sitten (9.11.) ottamassa Rysäsuon Pirttipuron näytteessä happamuusarvo oli vielä 5,5. Nyt molempien päivien näytteet ovat selvästi happamia. Viime sunnuntaina pH oli 3,88, ja tiistaiksi se oli laskenut edelleen arvoon 3,50.

“Vesi on siten nyt peräti kaksi yksikköä happamempaa eli aivan erilaista kuin Greenpeacen aikaisemmassa näytteessä ja näyttää muutuvan yhä happamammaksi”, sanoo dosentti Heikki Simola, joka otti toisen näytteistä ja analysoi molempien happamuuden.

Kuusilammen avolouhoksen happamuus oli aikaisemmin syksyllä 2,9 ja kipsisakka-altaan vuodon eri mittauksissa 3,0–3,5.

“Kaivoksen tulisi kertoa juoksutuksista ja vuodoista avoimesti. Veden happamuuden voimakkaat muutokset kertovat, että jotain on meneillään”, sanoo Kainuun luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava Antti Lankinen, joka seuraa tilannetta paikan päällä.

Luonnonsuojeluliitto ei ole vielä saanut näytteiden muita kemikaalimäärityksiä kuin happamuuden ja sähkönjohtavuuden. Myös sähkönjohtavuus on näytteissä koholla, mikä kertoo veden olevan suolaista.

Lisätietoja:

Näytteenottopaikka Kansalaisen karttapaikalla:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Pirttipuro&srs=EPSG%3A3067&y=7093018&x=555071?=fi

Lisätietoa Greenpeacen näytteistä:
http://www.greenpeace.org/finland/fi/media/lehdistotiedotteet/Greenpeace-julkistaa-Talvivaarasta-otettujen-naytteiden-tulokset/ 

Greenpeacen näytteenottopaikka:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=555067&y=7093030&srs=EPSG:3067&text=TER&scale=8000&action=link&mode=?=fi 

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ympäristöjärjestö.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.