Eduskunnan suuri valiokunta kuuli kokouksessaan perjantaina 23. marraskuuta valtiovarainministeri Jutta Urpilaista (sd.), joka selvitti Kreikkaan keskittyvän euroryhmän tilannetta. Myös opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.), kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas.) sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok.) antoivat valiokunnalle selvityksensä tulevista EU-neuvostoista.

Euroryhmän kokouksessa maanantaina 26. marraskuuta käsitellään Kreikan talouden toisen sopeutusohjelman jatkoa ja ohjelman toisen lainaerän maksamista. Euroryhmä päätti keskeyttää kokouksensa tämän viikon maanantaina, koska asian viimeistely edellyttää ministeri Urpilaisen mukaan vielä lisää valmistelutyötä. Suuri valiokunta hyväksyi Suomen tarkistetut neuvottelutavoitteet hallituspuolueiden äänin 15-8.

Suuri valiokunta myös hyväksyi Suomen kannan Espanjan pankkitukiohjelman siirtämisestä väliaikaisesta vakausväline ERVV:stä pysyvään vakausmekanismi EVM:iin äänin 19-4 perussuomalaisten äänestäessä asiassa vastaan. Perussuomalaiset esittivät, että EVM ja Espanjan pankkituki on tuotava uudestaan eduskunnan käsiteltäväksi, jotta pankkituen siirto ERVV:stä EVM:iin voidaan tehdä.

Ministerit Gustafsson ja Arhinmäki osallistuvat koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston, jossa on määrä hyväksyä päätelmät koskien koulutusta Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä. Päätelmien mukaan koulutussektorin tulisi ottaa nykyistä vahvempi rooli strategian tavoitteiden määrittelyssä ja toteuttamisessa. Kulttuuriasioiden osalta neuvostossa on määrä hyväksyä osittainen yleisnäkemys Luova Eurooppa -ohjelmasta ja erityisesti siihen sisältyvästä kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentista. Ministeri Arhinmäki kertoi valiokunnalle, että instrumentilla on tarkoitus edistää luovien alojen yritysten toimintaedellytyksiä.

Ministeri Jari Koskinen (kok.) selvitti ensi viikon maatalous- ja kalastusneuvoston asioita. Neuvostossa on esillä muun muassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistaminen. Ministeri Koskisen mukaan asian käsittelyyn vaikuttaa pitkälti se, minkälaisen tuloksen EU-päämiehet saavuttavat meneillään olevassa monivuotisiin rahoituskehyksiin keskittyvässä Eurooppa-neuvostossa.

Edellisen kalastusneuvoston osalta ministeri Koskinen selvitti Itämeren lohikiintiöitä koskevan asian käsittelyä. Suuren valiokunnan päätöksen mukaisesti komission esitystä pienempää lohenkalastuskiintiötä tavoitellut Suomi jäi neuvostossa asiassa yksin. Ministeri kertoi tuovansa valiokuntaan sen pyytämän kokonaisselvityksen Suomen lohistrategiasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.