Kevan hallitus on nimittänyt tänään 23. marraskuuta hallintotieteiden maisteri Tapani Hellsténin Kevan varatoimitusjohtajan virkaan. Hänen pääasiallisena vastuualueenaan on työkyky- ja työssäjatkamisstrategia.

Vastuualueeseen kuuluvat työkyvyttömyyseläke- sekä vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen osasto sekä tutkimus ja työelämän kehittäminen.

Tapani Hellstén on hoitanut Hämeenlinnan kaupunginjohtajan tehtävää vuodesta 2001 alkaen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtajana, Hämeen lääninhallituksessa pääsihteerinä ja neuvottelevana virkamiehenä sekä ministerin erityisavustajana sisäasiainministeriössä.

Tapani Hellstén aloittaa tehtävässään erikseen sovittavana ajankohtana.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 33,3 miljardia euroa (30.9.2012). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.