Luonto-Liiton liittovaltuusto on päättänyt myöntää Siilin piikki -palkinnon Metsähallitukselle valtion metsien ja soiden suojelun vesittämisestä. Siilin piikki -palkinto myönnetään ympäristön kannalta arveluttavista puheista tai teoista. Vuonna 2011 Siilin piikki myönnettiin Talvivaaralle ja Yaralle ympäristövaikutusten vähättelystä ja härskistä vastuun pakoilusta.

Vuoden 2012 aikana Metsähallitus on myynyt yksityisille ostajille mittavan määrän luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita sekä hakannut arvometsiä. Samaan aikaan Metsähallitus valmistelee maillaan hallitusohjelman mukaista lisäsuojelua.

Luonto-Liiton valtuuston mielestä Metsähallituksen toimet valtion metsien haltijana ovat olleet kyseenalaisia. Metsiensuojelutilanne varsinkin Etelä-Suomessa on heikko. Tätä vajetta paikkaamaan hallitusohjelmaan kirjattiin velvoite 20 000 hehtaarin lisäsuojelusta valtion ja yhteisöjen mailla osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO).

Vaikka suojeluohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä, ei Metsähallitus ole pidättäytynyt arvokkaiden kohteiden myymisestä muiden kohteiden joukossa, eikä se ole selvittänyt niiden soveltumista suojelukohteiksi ennen myyntiä. Myöskään tietoon tulleet merkittävät luontoarvot eivät ole saaneet Metsähallitusta luopumaan alueiden myynnistä”, Luonto-Liiton valtuusto huomauttaa.

Esimerkiksi Sastamalassa metsätilan myyntiä eivät estäneet uhanalaisten lajien esiintymät, METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttävät kohteet eivätkä edes Metsähallituksen itse määrittelemät arvokkaat luontokohteet, jotka se on aiemmin rinnastanut suojelualueisiin. Myydyllä alueella oli lisäksi valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kallioalue.

Myytävät alueet päätyvät hyvin todennäköisesti hakattavaksi. Etelä-Suomen metsiensuojelutilanteen ollessa näin heikko arvokkaiden metsäalueiden myyntiä tai hakkuita ei voi perustella millään tavalla.

Metsähallitus on lisäksi jatkanut luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuita Luonto-Liiton ja muiden luonnonsuojelujärjestöjen vetoomuksista huolimatta. Kesän aikana Metsähallitus hakkasi useita kohteita, joita järjestöt olivat esittäneet suojeltavaksi, ja joiden luonnonarvot oli toimitettu Metsähallituksen tietoon.

Syksyllä 2012 viisi luonnonsuojelujärjestöä toimitti Metsähallitukselle mittavan ”Kansallisomaisuus turvaan” –esityksen suojelun arvoista valtion omistamista metsä- ja suojelualueista. Metsähallitus ei ole suostunut turvaamaan myöskään näiden alueiden säilymistä keskeneräisen suojelualueiden valintaprosessin aikana.

Vastuu luonnonarvojen hävittämisestä valtion mailla kuuluu myös valtionvarainministeriölle sekä maa- ja metsätalousministeriölle, jotka ovat kiristäneet Metsähallituksen tulostavoitteita viime vuosina tuntuvasti.

Aiemmat Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinnot

– 2011: Talvivaara ja Yara (ympäristövaikutusten vähättelystä ja härskistä vastuun pakoilusta)

– 2010: Vapo (viherpesusta)

– 2009: Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (luonnonsuojelun vastaisesta toiminnasta)

– 2008: Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (piittaamattomuudesta ympäristön tilaa kohtaan)

– 2007: Kesko ja SOK (osallistumisesta Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeeseen)


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.