STTK:n Puheenjohtaja Mikko Mäenpää

STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mielestä on liian aikaista pohtia seuraavan työmarkkinoiden sopimuskierroksen muotoa. – Eipäs juupas raamisopimus –keskustelu turhauttaa. Liittojen tehtävä on ensin arvioida, mikä työmarkkinapolitiikassa on tärkeintä ja millä mallilla se voidaan saavuttaa. Tämä edellyttää perusteellista keskustelua tavoitteista: ostovoimasta, työelämän laadullisesta kehittämisestä ja jäsenten hyvinvoinnista.

Tänään STTK-laisen Ammattiliitto Pron edustajistossa Kirkkonummella puhunut Mäenpää ehdottaa, että työmarkkinajärjestöt keskittyisivät yhteisten talouspoliittisten näkemysten kartoittamiseen hallituksen puolivälitarkistukseen mennessä. – Nyt tarvitaan tuotekehitystä itse työmarkkinoilla. Kyse on siitä, miten yhdistetään yhteinen vientiteollisuuden kilpailukykyyn perustuva kustannuskehys, palkanmuodostuksessa kilpailukyky ja tuottavuus sekä luodaan luottamusta paikalliseen sopimiseen. Jos näistä löytyy yhteisymmärrys, työmarkkinamallikin löytyy.

Puoliväritarkastuksessa näpit irti eläkeasioissa

STTK:n puheenjohtaja torjuu jyrkästi eläkeiän esille ottamisen hallituksen puoliväritarkistusneuvotteluissa. – Jos ensi vuoden työmarkkinaneuvottelut halutaan lopullisesti sotkea, eläkeasialla sen saa aikaan. Suomessa on ollut tapana pitää sovitusta kiinni. Työuraratkaisussa on juuri keväällä sovittu aikataulu, josta pidetään kiinni, Mäenpää sanoo.

Keskustelu kärjistynyt

Mäenpään mielestä yhteiskunnallinen keskustelu on tällä hetkellä hyvin polarisoitunutta. – Yritysjohtajien viesti kilpailukyvyn merkityksestä on oikea ja ymmärrettävä, mutta politiikassa ja työmarkkinapolitiikassa ei toimita kuten kvartaalitaloudessa. Hyvä yritystoiminta tarvitsee politiikan ja toimivan työmarkkinajärjestelmän luomaa vakautta. Suomen menestystä on tarkasteltava samanaikaisesti tänään, vuoden kuluttua ja viiden vuoden tähtäimellä. Jatkossakin Suomea rakennetaan korkean tuottavuuden varassa.

Mäenpään mukaan aina on tilaus talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamiselle. – Laman ja työttömyyden varjossa tarve ei ainakaan vähene. On huolehdittava Suomi- laivan kurssista, yritysten kustannuskilpailukyvystä, palkansaajien ostovoimasta ja työrauhasta. Viimeaikainen kompastelu työmarkkinaosapuolien välillä on ollut huolestuttavaa yhteistyön näkökulmasta. STTK:n puheenjohtaja varoittaa uskomasta verokevennysten autuuteen tilanteessa, jossa työllisyys lisääntyy, vientiyritysten näkymät ovat kehnot ja Suomen talous uhkaa painua taantumaan. – Veropohjamme rapautuu ja laman lääkkeeksi eri tahot vaativat lisää verokevennyksiä. Suomen on luonnollisesti seurattava euroalueen verokeskustelua, mutta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa ei pidä nakertaa rikki “kaikki verot alas” –huutelulla. Suomessa yritysverotus on kilpailukykyistä eikä meillä ole tarvetta suuriin remontteihin.

Mäenpää hämmästelee, miten moni on ottanut hampaisiinsa julkiset palvelut ja esittää rakenteellisten uudistusten varjolla ongelmien ratkaisuksi lisää yksityisiä palveluita. – Olennaista on miettiä, miten verovaroin tuotettavat palvelut säilytetään Suomessa laadukkaina, kustannustehokkaina ja kaikkien ulottuvilla. Tässä keskustelussa verokevennyspuheille ei paljon tilaa löydy. Poliitikoilta vaaditaan nyt kylmiä hermoja, muutoin markkinat valtaavat palvelut.

Suomelle elinkeino- ja teollisuuspoliittinen ohjelma

Mäenpää peräänkuulutti Pron edustajistossa maan hallitukselta ja työmarkkinajärjestöiltä uudenlaista yhteishenkeä vaikeutuvassa taloudellisessa tilanteessa. Mäenpään mielestä Suomi tarvitsee elinkeino- ja teollisuuspoliittisen ohjelman. – Ohjelman turvin on panostettava erityisesti koulutusjärjestelmämme uudistamiseen, työssäolevien osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, vahvempaan t & k –politiikkaan ja investointien saamiseen Suomeen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.