Kokouksessa päätettiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelmasta.

Liittokokouskannanotossaan SYL vaatii vauhtia korkeakoulutuksen rakenteelliseen kehittämiseen. Suomi ei pärjää pelkästään korkeakoulutuksen määrällä, vaan yliopistojen on panostettava ennen kaikkea opetuksen ja tutkimuksen korkeaan laatuun.

Tampereella kokoontui SYL:n liittokokouksen kanssa samaan aikaan myös Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton – SAMOKin liittokokous. Korkeakouluopiskelijoiden liittokokousten yhteisessä julkilausumassa opiskelijat lähettävät terveisensä tasavallan päättäjille hallituksen puolivälitarkastelua silmällä pitäen.

Opiskelijat vaativat opiskeluterveydenhuollon järjestämistä YTHS-mallilla kaikille korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi päättäjiä muistutetaan siitä, että opintotukea on kehitettävä vastuullisesti ja että hallitusohjelmassa luvatusta opintotuen sitomisesta indeksiin 2014 on pidettävä kiinni. Opiskelijat pitävät käynnissä olevaa lukukausimaksukokeilua epäonnistuneena ja vaativat siitä luopumista.

Lukukausimaksujen sijaan olisi järkevämpää keskittyä siihen, miten tutkinto-opiskelijat saadaan sujuvammin integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Lisäksi liittokokous hyväksyi uudeksi jäsenyhteisökseen Taideyliopiston ylioppilaskunnan, joka muodostuu virallisesti Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan (SAY), Kuvataideakatemian ylioppilaskunnan (KUVYO) ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnan (TEYO) yhdistyessä vuodenvaihteessa. Ensi vuoden alusta Suomen ylioppilaskuntien liittoon kuuluu yhteensä 15 jäsenyhteisöä aiemman 17 sijasta.

SYL:n hallituksen jäsenet 2013:

Niina Jurva

Jukka Koivisto

Joel Kuuva

Noora Laak

Aino-Kaisa Manninen

Turkka Sinisalo

Liittokokous on Suomen ylioppilaskuntien liiton ylin päättävä elin, jossa ovat edustettuina kaikki Suomen liiton jäsenyhteisöt, yhteensä 17 ylioppilaskuntaa (2012).


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.