Julkisuudessa on tänään ollut esillä väite viallisen rullalaakerin aiheuttamasta onnettomuusuhasta metroliikenteessä viime syksynä.

Metrojuniin on metron tähänastisen runsaan 30-vuoden käyttöjakson aikana vaihdettu huoltosuunnitelmien puitteissa ja ohjeistamana noin 5000 laakeria. Vuoden 2011 syksyllä, joka toinen päivä tehtävien tavanomaisten rutiinitarkastusten yhteydessä, havaittiin yhden akselin päässä kuluma. Asia tutkittiin heti ja havaittiin laakerin vaurioituneen. Laakerivaurio oli metron koko tähänastisen käyttöajan ensimmäinen. Juna tutkittiin perusteellisesti, vaihdettiin sekä laakeri että akseli, ja juna voitiin viiveettä lopputarkastuksen jälkeen ottaa takaisin matkustajakäyttöön.

HKL suhtautuu luonnollisesti erittäin vakavasti laakerivaurioihin tai edes mahdollisuuteen niiden syntymiseen. Vaarallista tilannetta ei pääse tapahtumaan kun tarkastukset hoidetaan huolto-ohjeitten mukaisesti ja kontrollijärjestelmä toimii suunnitellulla tavalla.

Julkisuudessa esillä olleessa tapauksessa junassa ei ollut vääntynyttä akselia eikä jarrulevy alkanut leikata lattiaa. Myöskään teli ei ollut vaurioitunut. Kyseinen laakeri ja akseli luonnollisesti, vaurion tultua havaituksi, vaihdettiin välittömästi.

Helsingin metroon hankittiin todennäköisesti ensimmäisenä maailmassa laakerien kuumenemisesta hälyttävä laite. Laite on kyllä yleisessä käytössä rautateillä, mutta se ei ole yleisessä käytössä maailman metrojärjestelmissä. Nykyistä järjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa ja uuden entistä paremman, 2. sukupolven seurantajärjestelmän toimittajasta ja hankinnasta on jo päätös. Uusi järjestelmä tulee entisestään parantamaan seurantavarmuutta.

HKL on käynyt keskusteluja metron turvallisuudesta myös liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Nykyinen käytäntö on todettu toimivaksi. EU:n kiskoliikenteen säätely ei koske suljettuja metrojärjestelmiä, jotka kukin muodostavat oman kokonaisuutensa. HKL luonnollisesti noudattaa metrojärjestelmässä kaikkia kyseeseen tulevia sähköturvallisuusvaatimuksia, työturvallisuusvaatimuksia, paloturvallisuusvaatimuksia ja rakennusmääräyksiä

HKL:n johtokunnan käsittelyyn pian tuleva Helsingin metroliikennesäännön päivitys sisältää kokonaiskatsauksen myös Helsingin metron turvallisuusasioitten nykyisen lainsäädännön puitteissa.

HKL/ 26.11.2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.