Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus / Kuvaaja: Jarkko Översti

Jos suomalaisten yritysten kilpailukyky ja työpaikat halutaan säilyttää, työehtosopimusten yleissitovuuden sisältö pitää kyseenalaistaa. Tätä mieltä on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

– Yleissitovuusjärjestelmä on yli 40 vuoden takaa ja luotu aivan erityyppiseen yhteiskuntaan. Suomalainen työehtojärjestelmä on siksi luultavasti Euroopan tiukin, Järventaus totesi.

Hän puhui Suomen Yrittäjien järjestämässä Työllisyys kasvaa pienyrityksissä -seminaarissa Helsingissä.

Yritysten kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia turvaisi Järventauksen mukaan parhaiten se, että luodaan mahdollisuuksia sopia työehdoista – palkankorotukset mukaan lukien – mahdollisimman pitkälti yritystasolla. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole lainkaan vastaavaa yleissitovuutta.

Järventauksen mukaan vaikuttavinta olisi muuttaa työehtosopimukset kaikilta osin sopimuksenvaraisiksi.

– Tämä tarkoittaa, että yksimielisinä ollessaan työnantaja ja työntekijät voisivat sopia yrityksessä noudatettavat työehdot myös alan työehtosopimuksesta poiketen. Esimerkiksi palkankorotuksista luovuttaessa yrityksen tulisi vastavuoroisesti pidättäytyä irtisanomisista. Työntekijän asemaa turvaisi myös se, että työntekijällä olisi aina oikeus vaatia työehtosopimuksen noudattamista työsuhteessaan, Järventaus sanoi.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Jäsenyritysten työllistävä vaikutus on yli puoli miljoonaa henkilöä. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 53 toimialajärjestöstä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.