Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 27.11.2012 tuominnut Oy Is Comp Ltd:n 6.000 €:n yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön toimitusjohtaja ja tuotantopäällikkö tuomittiin kumpikin 30 päiväsakon eli 1020 € ja 690 €:n rangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli vuonna 2011 yrityksen tiloissa Kauhajoella sattunut työtapaturma. Työntekijä oli työskennellyt sormijatkoskoneella yhdessä toisen työntekijän kanssa. Työhön liittyneen koneen puhdistamisen vuoksi kone oli sammutettu ja työntekijä oli ryhtynyt puhdistamaan konetta. Työntekijän ollessa edelleen puhdistamassa konetta toinen työntekijä käynnisti koneen, sillä seurauksella, että konetta puhdistamassa ollut työntekijän sormi puristui koneeseen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt selvittää ja tunnistaa koneen vaarojen selvittämisen ja arvioinnin. Tämän seurauksena työnantaja oli laiminlyönyt myös huolehtia siitä, että sormijatkoskoneen oli varustettu tarpeellisilla suojalaitteilla.

Käräjäoikeus totesi, että vastaajat olivat huolimattomuudesta syyllistyneet työturvallisuusrikokseen. He eivät olleet konekohtaisesti selvittäneet ja tun-nistaneet koneiden vaaratekijät, eivätkä siten myöskään poistaneet niitä. Sormijatkoskonetta ei ollut varustettu sellaisella laitteella, joka olisi estänyt koneen käynnistämisen työntekijän ollessa sen vaara-alueella.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus huomioi, että vastaavanlainen tapaturma oli sattunut vuosi aikaisemmin. Tästä huolimatta yhtiössä ei ollut tehty huolellista vaarojen arviointia eikä ryhdytty asianmukaisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.