Rakennusvirasto ja Helsingin Poliisilaitos ovat sopineet uuden yhteisen toimintamallin, jolla tehostetaan kiinteistölle kuuluvan talvikunnossapitovelvoitteen toteutumista. Jos kiinteistö laiminlyö velvoitetta, laiminlyönnistä voidaan määrätä sakkorangaistus.

Aiempien talvikausien kokemukset ovat osoittaneet, että kiinteistön velvoitteita ei ole aina noudatettu. Tähän on vaikuttanut tietämättömyys, poikkeukselliset sääolosuhteet ja joskus myös tontinomistajan piittaamattomuus.

”Aikaisemmin kaupunki oli laiminlyöntien edessä melko hampaaton, mitä jotkut kiinteistöt käyttivät hyväkseen. Nyt tilanne muuttuu. Uskon, että muutos näkyy muun muassa paremmin hoidettuina jalkakäytävinä”, sanoo alueidenvalvontapäällikkö Petri Ojala rakennusvirastosta.

Helsingissä kiinteistöille kuuluvan katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteen valvontavastuu siirtyi rakennusvalvontavirastolta rakennusvirastolle 1.1.2012.

VASTUUJAOT KAUPUNGIN JA KIINTEISTÖJEN VÄLILLÄ

Kantakaupunki

Kiinteistön vastuulla:

– Jalkakäytävien auraus ja hiekoitus kuuluu jalkakäytävän kohdalla olevalle kiinteistölle.
– Lisäksi kiinteistöjen on poistettava jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit ja varmistettava, ettei jalkakäytävän viereinen katuoja tai sadevesikouru tukkeudu lumesta ja jäästä.
– Bussi- tai raitiovaunupysäkin talvihoito kuuluu kiinteistölle, jos pysäkki on jalkakäytävällä kiinteistön kohdalla.
– Kiinteistöt voivat maksua vastaan tuoda auratun lumen rakennusviraston ylläpitämille lumen vastaanottopaikoille.

Kaupungin vastuulla:

– Ajoratojen talvihoidosta vastaa kaupunki.
– Kaupungin omistamien kiinteistöjen ja puistojen kohdalla olevat jalkakäytävät ja pysäkit ovat kaupungin vastuulla.
– Kaikkien erotettujen tai yhdistettyjen pyörätie-jalkakäytävien talvihoidosta vastaa kaupunki.
– Kadun keskellä erillisillä korokkeilla olevien raitiovaunupysäkkien talvihoidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Esikaupunkialueet ja Etu-Töölö 

Esikaupunkialueilla, eli Hakamäentie–Koskelantie-linjan pohjoispuolella, ja Etu-Töölössä kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kokonaan kaupungin vastuulle.

Kaupunki siis huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Kiinteistön tehtävänä on kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

Kiinteistöille kuuluneista tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.

Östersundomin suurpiirissä kaupunki vastaa katujen hoidosta lukuun ottamatta yksityisteitä, tienhoitokuntien tai Tiehallinnon vastuulla olevia teitä.

Lisätiedot:

http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Kadut/Hoito

Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta sekä pysäköinninvalvonnasta. Myös kaupungin toimitilojen suunnittelu ja rakennuttaminen kuuluvat tehtäviimme.

Tavoitteenamme on rakentaa kestävää, kaunista ja toimivaa kaupunkia asukkaiden ja yritysten tarpeisiin.

Varsinaiset rakennus- ja kunnossapitotyöt tilaamme kaupungin omalta tuotantoyksiköltä Staralta sekä yksityisiltä urakoitsijoilta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.