Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola

Pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet saavat työnantajalta tilastotietoja selvästi sovittua heikommin, selviää Palkansaajajärjestö Pardian tuoreesta tilastoyhteistyötä ja palkkakartoitusta koskevasta kyselystä.

Valtiosektorilla pääluottamusmiehet saavat säännöllistä tilastotietoa parhaiten määräaikaisista palvelussuhteista (43 %), vaativuuden arvioinnista (37 %) sekä henkilöstön määrästä ja rakenteesta (36 %). Yksityissektorilla säännöllinen tiedonsaanti on vielä hieman valtiosektoria niukempaa.

– Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tilastoyhteistyö ei toimi sovitulla tavalla ja tilastojen saannissa on selkeästi petrattavaa, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Luottamusmies- ja tilastoyhteistyösopimuksissa on sovittu tilastotiedoista, jotka työnantajan on annettava luottamusmiehille. Valtion virka- ja työehtojen mukaan pää-, piiriluottamusmiehille tai vastaaville annetaan vähintään vuosittain tietoja henkilöstön lukumäärästä ja sen muutoksista, henkilöstön sijoittumisesta vaativuus- ja suoritustasoille sekä henkilöiden kokonaispalkkauksesta ja sen kehityksestä.

Pääluottamusmiehistä lähes kolmannes on sitä mieltä, että saadut tilastotiedot eivät riitä siihen, että he voisivat hoitaa jäsenten palkkaedunvalvontaa, osallistua palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä sopimus- ja neuvottelutavoitteiden valmisteluun tehokkaasti. Vajaa viidennes ilmoitti, että saadut tiedot riittävät täysin tehtävien hoitamiseen ja noin puolet, että tiedot riittävät osittain.

Kyselyyn vastanneiden mukaan palkkakartoitukset on tehty noin puolella työpaikoista viimeisen kolmen vuoden aikana. Tasa-arvolakiin perustuvien palkkakartoituksien tekeminen on osa tilastoyhteistyötä, samapalkkaisuuden edistämistä ja työpaikan tasa-arvosuunnittelua.

Yleisimmin kartoitusta naisten ja miesten palkkojen välillä on tehty vaativuustasojen (88 %), kokonaisansioiden (73 %) ja henkiosan (57 %) mukaan. Vertailuissa on usein myös tarkasteltu työntekijöitä, joita koskee eri VES/TES:t työpaikalla (59 %). Sen sijaan palkkakehityksen, muiden palkanlisien ja palkaksi katsottavien etujen osalta tarkastelut ovat vähäisiä.

Tulokset käyvät ilmi Pardian lokakuun lopussa tekemästä kyselystä, jossa kysyttiin tilastoyhteistyöstä ja palkkakartoituksista työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 296 pää-, piiri- tai alueluottamusmiestä ja luottamusmiestä. Kyselyn vastausprosentti oli hieman alle 50 %.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.