Keskon yt-neuvottelut ovat pääosin saatu päätökseen. Kesko on ilmoittanut neuvottelutuloksen tarkoittavan satojen ihmisten työpanoksen vähentämistä. Pelkästään irtisanottuja työntekijöitä on 210. Irtisanottujen lisäksi työntekijöitä lähtee niin kutsutun luonnollisen poistuman, eli eläkkeelle jäämisten ja määräaikaisuuksien päättymisten kautta. Kesko ei ole ilmoittanut julkisesti kuin irtisanottujen määrän.

– Todellisuudessa Kesko vähentää huomattavasti enemmän väkeä kuin mitä se on ilmoittanut. Osassa konsernia neuvottelut ovat vielä kesken, joten lopullinen luku pelkästään irtisanotuista tulee todennäköisesti kasvamaan. Ilmoittamalla julkisuuteen pelkästään irtisanottujen määrän, jää ihmisille todellisuutta suopeampi kuva nyt käydyistä yt-neuvotteluista, toteaa PAM keskolaisten ammattiosaston puheenjohtaja Petri Järvinen.

Ammattiosastossa ihmetellään työnantajan tapaa hoitaa yt-neuvottelut, kun niissä ei tullut esille sellaisia selkeitä muutoksia, jotka selittäisivät toteutuvan vähennystarpeen.

– Keskustelut vaihtoehtoisista säästämisen tavoista jäivät hyvin laihoiksi. Nyt tehtävillä muutoksilla heikennetään mahdollisuuksia valmistautua tulevaisuuden muutoksiin, kun työnantaja irtisanoo kokenutta ja ammattitaitoista väkeä. Työnantaja ei  halunnut edes harkita esimerkiksi lomautuksia. Kesko ei osoita arvostusta yritykseen pitkiksi ajoiksi sitoutuneille henkilöstölle, sanoo Joonas Tuomivaara, ammattiosaston varapuheenjohtaja.

Ammattiosaston mukaan tiedonsaanti käsiteltävistä asioista oli kauttaaltaan heikkoa. Avoimista ja aidoista neuvotteluista ei heidän mielestä ollut tietoakaan.

– Keskon huono henkilöstöjohtaminen korostui edelleen erityisesti K-Citymarket Oy:n ja Anttila Oy:n neuvotteluissa, eikä yrityksillä ollut tahtoa kuulla työntekijöitä vertaisina neuvotteluosapuolina. Kunnioituksen sekä luottamuksen puute loistivat poissaolollaan. Neuvottelut olivat pelkkää teatteria, mm. Konekeskossa irtisanomispäätökset oli tehty ennen neuvotteluiden päättämistä, kertoo Tuomivaara.

PAM keskolaisten ammattiosasto huolehtii jäseniensä edunvalvonnasta. Osastolla on tiedossa riitoja, joita viedään nyt liitossa eteenpäin. Osassa yhtiöitä työnantaja on tarkoituksellisesti heikentänyt työntekijän mahdollisuutta päästä lakisääteisiin muutosturvan piriin.

– Lakien rikkomisia näyttäisi olevan neuvottelujen tuloksena useita. Vastuullisuuttaan korostavalle yritykselle on yksilöiden oman arvon tuntoa alentavaa kohtelua kohtuuttoman paljon, toteaa Järvinen.

http://007.pamosasto.fi/

http://www.pam.fi/fi/sivut/default.aspx

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 prosenttia. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.