Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia -ympäristömerkin logo

Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen koalitio lanseeraa vuonna 2013 sähkötuotteille oman ympäristömerkin. Suomen luonnonsuojeluliitolla on ollut sen kehittämisessä merkittävä rooli ja ympäristömerkin sihteeristö sijoittuu ainakin aluksi Suomeen. Myös uuden Ekoenergia-merkin ulkonäkö ja nimi johdetaan Suomen luonnonsuojeluliiton vastaavasta merkistä.

Viime päivinä Suomessa on käyty julkista keskustelua vihreän sähkön valvonnan heikkoudesta.

“Keskustelu osoittaa, että nykyistä vankemmalle ympäristömerkinnälle on tarvetta. Osa myyjistä on hoitanut vastuunsa kunnolla, osa ei. Myös tuleva sähkön alkuperän varmentamista koskeva lakiuudistus on tervetullut, kunhan pidetään huolta, että sen kustannukset eivät kohoa kohtuuttomiksi uusiutuvaa energiaa tuottaville yrityksille”, arvioi ekoenergiavastaava Riku Eskelinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto kehottaa kuluttajia tarkastamaan, että oma uusiutuvan energian sähkösopimus on ympäristömerkitty. Jos ympäristömerkki puuttuu, olisi sähkötuotteelta löydyttävä vähintäänkin GO-alkuperätakuu. Ilman alkuperätakuuta uusiutuva sähkö lasketaan kahteen kertaan esimerkiksi sekasähkön tuotantojakaumassa. Lisäksi sertifikaattien puuttuminen lisää riskiä vihreän sähkön myynnistä laittomasti kahteen kertaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta edellyttää jatkossa uusiutuvan sähkön alkuperän todentamista alkuperätakuilla.

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että Suomessa on jo tällä hetkellä luotettava ja eurooppalaisen standardin mukainen alkuperätakuujärjestelmä. Sähkön myynti kuluttajille kaipaa silti sääntöjä ja valvontaa. Alkuperätakuilla todennettu sähkö tarvitsee tulevaisuudessakin rinnalleen ympäristömerkinnän osoittamaan uusiutuvan energian kestävyyttä ja ostopäätöksen vaikutusta uusiutuvan energian lisärakentamiseen.

“Alkuperältään taatun sähkön ostaminen parantaa uusiutuvan energian kannattavuutta. Jos halutaan olla täysin varmoja siitä, että ostopäätös johtaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, tarvitaan lisäkeinoja”, Eskelinen kertoo.

Uudella kansainvälisellä Ekoenergia-merkillä tulee olemaan rahasto, johon sähkönmyyjien on maksettava jokaista myytyä kilowattituntia kohti tietty rahasumma. Rahaston varat käytetään kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvan energian ympäristöhaittojen vähentämiseen.

– Päivitetty lista Suomessa Ekoenergia-merkittyä sähköä myyvistä yrityksistä ja niiden sähkötuotteista: http://www.ekoenergia.fi/vaihda-ekoenergiaan/ekoenergiaa-myyvat-yritykset

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin luonto- ja ympäristöasioiden kansalaisjärjestö. Sen toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.