Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mielestä Euroopan unionin ja Afrikan strategisessa kumppanuudessa pitäisi korostaa painokkaammin Afrikan kehittymistä taloudelliseksi ja poliittiseksi toimijaksi. Valiokunta arvioi Pohjois-Afrikan kehityksen heijastuvan vielä pitkään Euroopan turvallisuuteen. Valiokunnan kannanotot sisältyvät valiokunnan mietintöön hallituksen toimenpidekertomuksesta (UaVM 13/2012 – K 7/2012).
Mietinnön painopiste on ajankohtaisessa Sahelin kriisissä. Saharan eteläpuolella  sijaitseva Sahelin alue kärsii yhtä aikaa ruokakriisistä, pakolaisongelmasta ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä muun muassa huume-, ase- ja ihmiskaupan sekä ääri-islamilaisten liikkeiden takia. Valiokunta korostaa, että Malin kriisin ratkaisussa tulee ensisijaisesti etsiä poliittista ratkaisua ja valiokunta antaa tukensa YK:n erityislähettiläs Romano Prodin neuvottelupyrkimyksille.
Osa terroristiryhmistä on syyllistynyt sieppauksiin ja panttivankien surmaamiseen. Valiokunta on huolissaan siitä, että EU:lla ei ole yhtenäistä toimintalinjaa suhtautumisessa sieppauksiin ja lunnasrahavaatimuksiin. Eräiden arvioiden mukaan Sahelin alueeseen kuuluvasta Malista voi tulla uusi Afganistan, joka tarjoaa terroristeille ja rikollisille vapaan toimintakentän, ellei tilannetta saada haltuun.
Naiset ovat joutuneet muun muassa Malissa vakavien ihmisoikeusloukkausten uhreiksi. Ulkoasiainvaliokunta korostaa naisten itsemääräämisoikeuden ja tasa-arvon tärkeyttä kehityksen ja turvallisuuden edistämissä. Naisten yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa eikä loukkauksia voida hyväksyä esimerkiksi kulttuuriin tai uskontoon perustuviin tapoihin vedoten.
Valiokunta muistuttaa myös, että naisten osuus Sahelin ja koko Afrikan ruoantuotannossa on tärkeä ja siksi naisten asemaa, kuten esimerkiksi oikeutta maanomistukseen tulee parantaa. Valiokunta pitää tärkeänä, että demokratian, ja oikeusvaltion sekä naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen ja koulunkäynnin edistäminen otetaan osaksi turvallisuuden kestävää vahvistamista Sahelin alueella.
Euroopan unionin viime vuonna hyväksymä Sahel-strategia kaipaa ulkoasiainvaliokunnan mielestä päivitystä. Strategiassa pitäisi nykyistä paremmin huomioida pitkäaikaiset ongelmat ja kriisien toistuminen. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista arviointia, jossa painotetaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Valiokunta korostaa, että Sahelin alue on pitkään merkittävä kehityspoliittinen haaste ja turvallisuusuhka myös Euroopalle.
Koko Afrikan kehitys on valiokunnan mukaan Euroopan turvallisuuspolitiikan etulinjassa uhkakuvien moninaisuuden ja keskinäisriippuvuuden vuoksi. Siksi Afrikan kehityksen tukeminen on Suomen ja EU:n kannalta jatkossa yhä tärkeämpää. Valiokunta katsoo, että Afrikan kehityspotentiaali ja maanosan kehityserot edellyttävät avunantajien kehityspolitiikan  uudelleen tarkastelua tulosten parantamiseksi. Tavoitteeksi on otettava vahvemmin kumppanimaiden kansalaisten aktiivisuus ja omistajuus kehityksessä. Yhteistyömuotoja tulee monipuolistaa ja yksityissektorin roolia vahvistaa korostaen reilun liiketoiminnan tärkeyttä.
Valiokunta peräänkuuluttaa alueellisen integraation vahvistamista Afrikan unionin toimintakyvyn kehittämiseksi kriisien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä. Valiokunta korostaa, että Afrikan kriisinhallinnassa tulisi vahvistaa siviilikriisinhallinnan, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien sekä poliittisen dialogin osuutta.
Valiokunnan mietintö on luettavana myöhemmin tänään eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa:

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.