Suuri valiokunta kuuli kokouksessaan perjantaina 30. marraskuuta pääministeri Kataisen selvityksen viime viikonlopun EU:n rahoituskehyksiin keskittyneestä Eurooppa-neuvostosta. Myös valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) antoi selvityksensä tulevasta Ecofin-neuvostosta ja euroryhmästä. Valiokunta hyväksyi myös Suomen kannan koskien komission ehdotusta kosteikkojen ja hiilirikkaiden maiden suojelusta.

Vuosien 2014–2020 rahoituskehyksistä neuvotelleet päämiehet eivät saavuttaneet kehyksistä yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostossa. Pääministeri Kataisen mukaan kokouksessa ei tehty vielä päätöksiä, vaan neuvotteluja jatketaan päämiestasolla ensi vuoden alkupuolella. Muun muassa kehyksen kokonaistaso on vielä avoinna.

Valtiovarainministeri Urpilainen osallistuu ensi viikolla euroryhmän kokoukseen sekä Ecofin-neuvostoon, jossa käsitellään muun muassa pankkivalvontamekanismia. Ministeri Urpilaisen mukaan mekanismin osalta on tavoite tehdä päätöksiä vielä joulukuun aikana. Suomi korostaa, että päätösten laadun ei tule kärsiä liian tiukoista aikatauluista. Neuvostossa käsitellään myös talouspolitiikan koordinaation vahvistamista (Two pack), josta on tavoite saavuttaa yleisnäkemys.

Finanssitransaktioveron osalta Ecofin-neuvosto saa tilannekatsauksen veroa koskevan direktiiviehdotuksen siirtymisestä niin kutsuttuun suppeamman maaryhmän tiivistettyyn yhteistyöhön, johon Suomi ei valtioneuvoston kannan mukaisesti osallistu. Valiokunnan puheenjohtaja kokosi keskustelun aiheesta todeten, että ”asia ei tässä vaiheessa perustuslain mukaan edellytä suuren valiokunnan kannanottoa. Keskustelun aikana on ilmennyt, että valiokunnan enemmistö tukee valtioneuvoston kantaa. Useissa puheenvuoroissa on myös kannatettu sitä, että Suomi osallistuu tiivistetyssä yhteistyössä hyväksyttävän säännöksen valmisteluun. Valtioneuvoston tulee pitää valiokuntaa informoituna asian valmistelun etenemisestä.”

Euroryhmässä on esillä muun muassa Kreikan, Espanjan sekä Portugalin tilanne.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen osalta suuri valiokunta hyväksyi lausuman äänin 16­–9 liittyen komission ehdotukseen paljon hiiltä sisältävien maiden suojelusta.  Yhtyen valtioneuvoston kantaan suuri valiokunta katsoo ympäristövaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntojen mukaisesti, että komission ehdotus kosteikkojen ja hiilirikkaiden maiden suojelusta on tavoitteiltaan oikea ja perusteltu. Ehdotus aiheuttaisi kuitenkin ongelmia maatilojen rationaalisen kehittämisen näkökulmasta monilla alueilla Suomessa ja merkittäviä hallinnollisia kustannuksia.

Valiokunta tarkentaa lausumassaan valtioneuvoston kantaa siten, että hiilirikkaan maan määrittelyn vaikeuden vuoksi uuden vaatimuksen soveltaminen tulee rajata kosteikkoihin ja kansallisesti määriteltäviin turvemaihin. Parhaiden käytäntöjen edistämisellä tulee minimoida päästöjä. Valiokunta edellyttää, viitaten myös perustuslaissa säädettyyn omaisuuden suojaan, ehdotuksen muuttamista siten, ettei säännöstä sovelleta taannehtivasti.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.