Nuijamaan rajanylityspaikalla käynnistyy 1.12.2012 kokeilu Rajavartiolaitoksen ja Tullin yhteistoiminnan jatkokehittämisestä rajanylitysliikenteen valvonnassa. Viranomaisten yhteistyön lisäämisellä ja uusilla menettelytavoilla pyritään matkustajaliikenteen sujuvuuden lisäämiseen sekä valvonnan tehostamiseen.

Rajavartiomiehet tarkastavat normaalin rajatarkastuksen yhteydessä ajoneuvojen liikennevakuutuksia (vihreä kortti), tarkastavat ja vahvistavat verottoman matkustajamyynnin kauppalaskuja sekä tarvittaessa tax-free-sekkejä GlobalBluen palautuspisteen ollessa suljettuna.

Tämä on tullitoimintaa ja nämä tehtävät hoidetaan jatkossakin Tullin ohjauksessa. Jos asia edellyttää jatkotoimenpiteitä, huolehtii niistä Tulli. Myös lemmikkieläinten (koirat, kissat, fretit) maahantuloedellytyksiä tarkastetaan kokeilun ajan molempien virkaryhmien voimin. Virkamiehet ovat saaneet koulutuksen uusiin tehtäviin.

Kokeilu jatkuu vuoden 2013 toukokuun loppuun. Siihen mennessä päätetään yhteistoiminnan jatkosta ja sen mahdollisesta laajentamisesta muille rajanylityspaikoille.

– Ensin rekkaliikenteen raju kasvu johti viime vuosikymmenellä uudella Nuijamaan raja-asemalla raskaan ja henkilöliikenteen eriyttämiseen ja uuden työmallin omaksumiseen, jossa tullimiehet hoitavat rekankuljettajien rajatarkastukset rajavartijoiden lukuun, Itäisen tullipiirin johtaja Tommi Kivilaakso sanoo.

– Nykyinen matkustajaliikenteen tulva muuttaa taas henkilöpuolen infraa, kaistajärjestelyjä ja rajatarkastustapaa siten, että nyt rajavartijoiden on siellä mielekästä ottaa hoidettavakseen vastavuoroisesti joukon Tullin tavarantarkastuksen alaan kuuluvia tehtäviä.

– Uudet yhteistyötavat ovat käytännön ja resurssiniukkuuden sanelemia, mutta ovat osoittautuneet myös laadulliseksi parannukseksi rajan toimivuudessa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Tero Kaakinen toteaa, että kasvavan rajaliikenteen hallinnassa pelkkä rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja henkilöresurssien lisääminen eivät riitä.

– Rajavartioston ja Tullin yhteistoimintaa kehittämällä kyetään omin toimenpitein tehostamaan valvontaa ja sujuvoittamaan liikennettä. Samalla tämä on oiva esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä ja sen toimintamallien kehittämiskyvystä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.