Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Oulun kauppakamarin hakemuksesta myöntänyt poikkeusluvan ammattimaisen vähittäiskaupan harjoittamiseksi loppiaisena 6.1.2013 klo 12 – 21 Oulun, Kajaanin, Kuusamon, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Puolangan kuntien alueilla.

Oulun kauppakamari haki poikkeuslupaa kauppojen aukiololle Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille. Erityisinä syinä hakija esitti  matkailijoiden palvelemisen. Hakijan mukaan huomioitavaa on erityisesti venäläisten matkailijoiden määrä tammikuun alussa heidän viettäessään joulua 7.1.2013.

Hakija toimitti selvitystä erityisten syiden vaikutuksesta palvelujen kysyntään nyt myönnettyjen kuntien osalta. Myönnettyjen poikkeuslupien perusteena olivat erityisesti matkailijoiden yöpymismäärät, loppiaisen ajan tapahtumat sekä Kainuun kuntien osalta Vartiuksen raja-aseman rajaliikenne ja matkailukohteet. Hakijan toimittamista selvityksistä ei ollut todettavissa, että erityiset syyt vaikuttaisivat palvelujen kysyntään kaikissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kunnissa, minkä vuoksi aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen muilta osin. Ratkaisussaan aluehallintovirasto on huomioinut myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 16.10.2012 antaman päätöksen kauppojen aukioloaikaa koskevien lupapäätösten oikeudellisista edellytyksistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.