Viestintävirasto on antanut 3.12.2012 päätökset huomattavan markkinavoiman (HMV) teleyrityksille asetettavista velvoitteista tilaajayhteys- ja laajakaistatukkumarkkinoilla. Päätöksissä on huomioitu Euroopan komission, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten (BEREC), suomalaisten teleyritysten ja muiden sidosryhmien näkemykset markkinoiden sääntelytarpeesta.

Tilaajayhteysmarkkinoilla merkittävimmille yrityksille enimmäishintasääntely

Uusien päätösten myötä Viestintävirasto keskittää HMV-sääntelyä tilaajayhteysmarkkinoilla markkinoiden kannalta merkittävimpiin yrityksiin. Markkinoiden kannalta kahdeksan merkittävimmän HMV-yrityksen eli AinaCom Oy:n, Anvia Oyj:n, DNA Oy:n, Elisa Oyj:n, KYMP Oy:n, SSP Yhtiöt Oy:n, PPO-Yhtiöt Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n sääntelyä tiukennetaan ja Viestintävirasto siirtyy hinnoittelun jälkikäteisestä valvonnasta todelliseen ennakkosääntelyyn. Virasto asettaa kahdeksalle yritykselle velvollisuuden noudattaa kustannussuuntautunutta enimmäishintaa sekä tilaajayhteyksien kuukausivuokrien että kytkentämaksun osalta. Yhtiökohtaiset euromääräiset enimmäishinnat määritellään erillisillä päätöksillä ensi vuoden aikana.

Markkinoiden kannalta 19* vähemmän merkittävän HMV-yrityksen osalta annetut päätökset merkitsevät sääntelyn huomattavaa kevenemistä. Kustannussuuntautuneen hinnoittelun sijaan yrityksille on asetettu ainoastaan syrjimättömyysvelvollisuus, jonka mukaan yritysten on kohdeltava samanlaisessa tilanteessa olevia teleyrityksiä tasapuolisesti ja tarjottava itse käyttämäänsä palvelua vastaavalla hinnalla myös kilpaileville teleyrityksille.

Keikyän Puhelin Osuuskuntaan kohdistunut sääntely poistuu kokonaan. Keikyän Puhelin Osuuskunnalla ei enää katsottu olevan huomattavaa markkinavoimaa alueella, jossa se tarjoaa laajakaistapalveluita.

Laajakaistatukkumarkkinoiden sääntely kevenee

Tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla Viestintävirasto keventää yhteysnopeudeltaan alle 8 Mbit/s tukkutuotteiden sääntelyä siten, että HMV-yrityksille jää voimaan vain velvollisuus julkaista tarjoamiensa tukkutuotteiden hinnat ja toimitusehdot. Velvollisuus vuokrata tukkutason laajakaistapalveluita ja noudattaa syrjimätöntä hinnoittelua jää edelleen voimaan palveluihin, joiden yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s.

Tukkutason laajakaistapalveluiden sääntely poistuu kokonaan TeliaSonera Finland Oyj:ltä Kiteen, Korsnäsin, Laukaan, Närpiön ja Polvijärven kuntien alueilla sekä Elisa Oyj:ltä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueilla. Myös Keikyän Puhelin Osuuskuntaan kohdistunut sääntely poistuu.

Päätösten voimaantulo

Lopulliset tilaajayhteys- ja laajakaistatukkumarkkinoiden päätökset tulevat voimaan 1.3.2013 alkaen. Tilaajayhteyksien enimmäishinnat asetetaan myöhemmin, mutta tätä ennen HMV-yritysten tulee hinnoitella tilaajayhteystuotteensa kustannussuuntautuneesti. Päätökset ovat luettavissa viraston internetsivuilta:

http://www.ficora.fi/index/saadokset/tulkinnat/hmvpaatokset/markkina4.html ja
http://www.ficora.fi/index/saadokset/tulkinnat/hmvpaatokset/koe.html

* Alajärven Puhelinosuuskunta, Blue Lake Communications Oy, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Härkätien Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Kaisanet Oy, Karis Telefon Ab, Kimito Telefonaktiebolag, Laitilan Puhelin Osk, LPOnet Oy, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Telekarelia Oy, Vakka-Suomen Puhelin Oy ja Ålands Telefonandelslag.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.