Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 4.12.2012 tuominnut Ejendals Suomi Oy:n 5.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön tuotantojohtaja ja työnjohtaja tuomittiin kumpainenkin 10 päiväsakon eli 360 ja 220 euron sakkorangaistuksiin niin ikään työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Jalasjärvellä 12.10.2012 sattuneen työtapaturman yhteydessä esille tullut työturvallisuusmääräysten rikkominen. Suutari työskenteli penkkihiomakoneella, jonka pyörivä akseli oli suojaamaton eikä koneessa ollut hätäpysäytintä. Suutarin käsi tarttui suojaamattomaan akseliin, joka veti käden koneen rakenteiden väliin. Käteen tuli pintaruhjeita.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että koneen suojauspuutteet olivat ilmeiset. Kone oli ollut suojaamatta vuosikaudet.

Käräjäoikeus totesi tiedossa olevan, että asianmukaisesta opetuksesta huolimatta työntekijä saattaa jättää noudattamatta työturvallisuusohjetta, jos ohjeen noudattaminen esimerkiksi hidastaa työtä tai aiheuttaa ylimääräistä vaivaa. Tämän takia työkoneet on määrätty suunniteltavan turvallisiksi ja varustettavan teknisillä turva laitteilla, joka eliminoivat inhimillisistä virheistä ja huolimattomuudesta johtuvia työtapaturmia.

Koneessa on ollut melko pitkä pyörivä suojaamaton teräsakseli, joka on toista päätään lukuun ottamatta sileäpintainen. Työturvallisuusarvioissa on kiinnitettävä huomio nimenomaan liikkuviin osiin. Kokemusperäisesti on tiedossa, että työtapaturmia sattuu usein esimerkiksi väljän vaatekappaleen tai jonkin irrallisen nauhan tarttuessa liikkuvaan osaan, esimerkiksi pyörivään akseliin. Koneessa ei ole ollut hätäpysäytyskatkaisijaa, joka siinä olisi epäilyksettä pitänyt olla. Katkaisija on nyt tapaturman jälkeen asennettu. Mitään estettä ei olisi ollut tehdä sitä jo aiemmin.

Työturvallisuuspuute on ollut olemassa pitkään. Yhtiötä organisaationa on pidettävä tähän asiantilaan suurempana syyllisenä kuin tuotantojohtajaa ja työnjohtajaa, jotka ovat joutuneet asiasta henkilökohtaiseen vastuuseen. Vaikka ei ole osoitettu eikä edes syytä olettaa, että työturvallisuuden hoito olisi yhtiössä laiminlyöty laajemmin tai vakavammin vaan työturvallisuustyötä on päinvastoin osoitettu tehdyn, on kuitenkin käynyt ilmi, että ainakin tiedonkulussa ja vastuukysymysten järjestelyssä on ollut selviä puutteita.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.