Hätäkeskusten yhdistäminen Itä- ja Kaakkois-Suomessa on saatu onnistuneesti suoritettua, kun Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen operatiivinen toiminta siirrettiin varhain tänä aamuna 4. joulukuuta Kuopioon. Tästä päivästä lähtien Kuopion hätäkeskus tuottaa koko Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen hätäkeskuspalvelut.

–Hätäpuhelut lakkaavista keskuksista siirtyivät asteittain vastattaviksi Kuopioon siten, että Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen operatiivinen toiminta siirrettiin Kuopioon 21. marraskuuta ja Etelä-Savon hätäkeskuksen 28. marraskuuta. Tänään 4. joulukuuta oli Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen vuoro. Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusten toiminta lakkaa kokonaan vuoden lopussa, jonka jälkeen myös niiden hallinnon henkilöstö siirtyy Kuopioon, sanoo Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen.

– Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen operatiivisen toiminnan siirto alkoi operaattoripalaverilla klo 3:00, ja valmius siirtoon oli klo 3:13. Vastuu Kaakkois-Suomen ilmoitinlaitehälytyksistä siirtyi Kuopioon klo 3:31. Kello 3:36 vastattiin Kuopiossa ensimmäisen kerran Kaakkois-Suomen alueelta soitettuun hätäpuheluun. Kokonaisuudessaan Kaakkois-Suomen hätäkeskustoiminta siirtyi Kuopioon klo 3:55, Nevalainen kertoo.

Sisäministeriö päätti 8.12.2011, että Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen hätäkeskuksen sijaintipaikka on Kuopio. Valmistelutyöt aloitettiin vuoden 2011 lopulla, ja ne etenivät suunnitellussa aikataulussa. Tekniikan toimivuuden varmistaminen on ollut tärkeässä roolissa ja kaikki toiminnot on suunniteltu niin, että kansalaisten turvallisuus ei vaarannu muutossa. Hätäkeskustietojärjestelmän tiedot päivitettiin jo ennen toimintojen siirtoa siten, että päivystystoiminta on mahdollista koko Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella

– Aloitimme valmistelutyöt heti ministeriön päätöksen tultua. Valmius koko Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen hätäpuhelujen siirtämiselle Kuopioon saatiin kuntoon jo lokakuussa, kun Kuopion hätäkeskuksessa otettiin käyttöön Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen yhteinen hätäkeskustietojärjestelmän tietokanta. Olemme samalla kouluttaneen henkilöstöä toimimaan uudella, aiempaa laajemmalla, alueella ja eri viranomaisten kanssa on sovittu yhteistoiminnasta, Nevalainen toteaa.

Kuopion hätäkeskus toimii entisen Pohjois-Savon hätäkeskuksen tiloissa Kuopiossa. Uudessa hätäkeskuksessa työskentelee yhteensä reilut sata henkilöä. Uudistuksen myötä Kuopion hätäkeskuksessa on otettu käyttöön uudet, yhteiset toimintatavat ja toimintamallit uuden alueen kaikkien yhteistyöviranomaisten kanssa. Uudistusta tehtäessä on pyritty huolehtimaan siitä, että hätänumeroon soittaville muutos ei näkyisi mitenkään.

– Apu sen tarvitsijalle lähtee edelleen samasta paikasta kuin ennenkin, eikä hätäkeskusten yhdistäminen vaikuta ambulanssien, poliisin partioiden tai pelastustoimen yksiköiden määrään mitenkään. Avuntarvitsija saa edelleen avun paikallisilta viranomaisilta, vaikka hätäilmoitus käsiteltäisiinkin muualla, huomauttaa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen.

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus jatkuu ensi vuonna Keravalla sekä Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

– Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Helsingin hätäkeskukset Keravalla siirtyivät yhdistetyn hätäpuhelujonon toimintamalliin jo kesäkuussa 2012. Hätäkeskukset on tarkoitus yhdistää myös hallinnollisesti huhtikuussa 2013. Loppusyksystä 2013 puolestaan yhdistetään Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskukset Porin hätäkeskukseksi, Marko Nieminen kertoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.