Kynnys ry on valtakunnallinen vammaisten ihmisten ihmis- ja perusoikeusjärjestö. Yhdistyksen Turun toimikunta myöntää vuosittain Kynnys-palkinnon, palan aitoa tammikynnystä kehyksissä, vammaisten ihmisten huomioimisesta, heidän asemansa parantamisesta sekä ihmisoikeuksien edistämisestä.

Vuoden 2012 palkinto luovutettiin Museoviraston tutkijalle, Antti Sunalle, keskeisestä panoksesta Turun linnan esteettömyyden edistämisessä. Palkinto on järjestyksessään yhdestoista. Viime vuoden palkinto myönnettiin Turun VPK-talolle.

Turun linnan viime vuonna valmistuneet muutostyöt on toteutettu huolellisen tutkimisen jälkeen. Linnan tunnetuimpaan julkisivuun on tehty esteetön sisäänkäynti, lisäksi on rakennettu reitit hissille, näyttelytiloihin ja auditorioon sekä esteetön WC. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen henki ja arvokkuus ovat säilyneet mutta samalla on parannettu sen saavutettavuutta. Turun linna on rakennettu keskiajalla ja kuten muutkin linnamme, niin saavuttamattomaksi kuin on pystytty. Linnan pihan kiveys on epätasainen luonnonkiveys, portaat ovat jyrkkiä, oviaukot ahtaita ja sisätilat ovat sokkeloisia ja niissä on paljon tasoeroja. Ennen muutostöitä monelle kaupunkilaiselle linna on ollut täysin saavuttamaton kohde. Ensi vuonna linnaan asennettaan hissi, jolla pääsee esteettömästi sekä Kuninkaansaliin että Kuningattarensaliin.

Turun linnan esteettömyysprojektissa ovat olleet mukana Museovirasto sekä Turun kaupunki, erityisesti kaupungin esteettömyysasiamies Heikki Haulisto. Antti Sunan lisäksi Museoviraston keskeisiä vaikuttajia ovat olleet yli-intendentti Selja Flink ja suunnittelija, arkkitehti Merja Nieminen.

Palkinnon luovuttivat Antti Sunalle 3.12.2012 Logomossa pidetyssä kansainvälisen vammaisten päivän juhlassa Kynnys ry:n Turun toimikunnan puheenjohtaja Markku Vuorinen ja hallituksen jäsen Riitta Nissilä.

www.kynnys.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.