Ensimmäinen kansanedustajien avustajien työehtosopimus on allekirjoitettu tänään keskiviikkona 5. joulukuuta. Sopimuskausi on 1.1.2013 – 31.3.2014, ja avustajien palkkoja korotetaan 1.4.2013 alkaen 1.9 prosenttia.

Tähän asti kansliatoimikunta työnantajana on yksipuolisesti määrännyt työsuhteen ehdoista. Nyt, työehtosopimuksen myötä palvelussuhteen ehdot määritellään neuvotteluosapuolten kesken.

JHL:n Eduskunnan ammattiosasto EMO:n sihteeri Jarmo Ailio on ollut neuvottelemassa sopimusta. Hän on tyytyväinen, että sopimus saatiin aikaan.

– Avustajat ovat olleet 15 vuotta vähän niin kuin sopimuksettomassa tilassa. Meihin on sovellettu sekä valtion että eduskunnan virkaehtosopimusta ja siihen päälle vielä eduskunnan määräyksiä. Nyt syntynyt sopimus selkeyttää pelisääntöjä ja antaa hyvät eväät jatkaa työehtojen kehittämistä.

Ailio on tyytyväinen myös siitä, että palkkausta pohtimaan perustettiin työryhmä.

– Palkasta emme tähän saakka ole päässeet keskustelemaan lainkaan, nyt asioita kuitenkin ryhdytään miettimään.

Myös pääsopimuksesta ja luottamusmiessopimuksesta on saatu neuvottelutulos. Pääsopimuksessa määritellään erimielisyystilanteiden neuvottelumenettely, ja luottamusmiessopimuksella on sovittu avustajien luottamusmiesjärjestelmästä.

Yleissitovaksi muodostuva työehtosopimus koskee noin 180:aa avustajaa.

Sopimusosapuolina ovat työntekijäpuolella JHL:n Eduskunnan ammattiosasto EMO ja Juko:n Eduskunnan akavalaiset. Työnantajapuolella osapuolena on eduskunnan kanslia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.