Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne on tyrmistynyt pääministeri Jyrki Kataisen tavasta ja ajoituksesta esittää työmarkkinaosapuolille uhkavaatimuksia uusien työurasopimusten luomiseksi.

Rinne muistuttaa kuinka Katainen viime keväänä ylisti keskusjärjestöjen sopimusta työurien pidentämiseksi. Tuolloin järjestöt osoittivat oman päätöksentekokykynsä. Kataisen johtamalta hallitukselta tämä kyvykkyys näyttää toistaiseksi puuttuvan.

– Pääministeri yrittää uhkailla ja pakottaa järjestöjä samalla kun omat kotiläksyt ovat tekemättä. Missä on hallituksen omat panostukset suomalaisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi, joiden kautta pidemmät työurat todellisuudessa voivat mahdollistua? Kataiselta on kuultu paljon puhetta, mutta vastineeksi ei ole saatu muuta kuin petettyjä lupauksia, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan työmarkkinajärjestöille olisi annettava nyt työrauha. Pääministerin käyttämä painostus haittaa koko yhteiskunnan tasapainoista kehittämistä. Luomalla lisää epävarmuutta työmarkkinakentälle Katainen heikentää mahdollisuuksia myönteistä talouskehitystä tukevien työmarkkinaratkaisujen saavuttamiseksi ensi vuoden sopimuskierroksella.

– Ulostulo tällä hetkellä osoittaa sellaista vastuuttomuutta ja välinpitämättömyyttä maan tulevaisuudesta, jota suomalaiset eivät pääministeriltään ansaitse. Työmarkkinoiden ilmapiiri on nyt jo niin huono, ettei siihen kaivata yhtään lisää hämmennystä ja hämmentäjiä, Rinne painottaa.

Rinteen mukaan vaikuttaa siltä, että pääministeripuolue kokoomuksen ja työnantajapuolen tavoitteena on ajaa läpi eläkeiän nosto ilman uusia työpaikkoja ja todellista sitoutumista työelämän laadun parantamiseksi. Seurauksena on työttömyyden pitkittyminen ja sairaiden putoaminen turvajärjestelmien ulkopuolelle.

– Ideologia ajaa nyt ohi käytännöllisyyden. Muulla tätä järjettömyyttä on mahdotonta selittää, Rinne arvioi.

Rakenteellisten uudistuksien kohdennuttava osaamiseen ja asumiseen

Pron Antti Rinne korostaa, kuinka suomalaisten sosiaaliturvan ja työttömyysturvan tason ylläpitäminen, vanhusten hoivapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttaminen edellyttävät riittävästi vientituloja. Suomi on menettänyt 2000-luvulla 160 000 vientiteollisuuden työpaikkaa. Maassa on virallisten tilastojen mukaan tällä hetkellä noin 200 000 työtöntä ja tämän lisäksi yhteiskunnan tukemana työssä noin 100 000 ihmistä.

– Tarvitsemme kipeästi avoimen sektorin työpaikkoja erityisesti teollisuuteen. Kataisen hallituksella ei vieläkään ole elinkeino- ja teollisuuspoliittista strategiaa, jota toteuttamalla Suomeen voitaisiin synnyttää uusia työpaikkoja. Olemme lukemattomia kertoja vaatineet sen luomista, mutta ilman todellista vastakaikua. Sen sijaan on toteutettu isoja vero- ja maksuhelpotuksia yrityksille sekä tehty jättimäisiä möhläyksiä. Oman avuttomuuden ja voimattomuuden edessä ei olla keskitytty virheiden korjaamiseen, vaan pääosin aiempien hallitusten syyttelyyn. Milloin tämä hallitus kasvaa mittaansa ja ottaa vastuun Suomen tulevaisuudesta, Rinne hämmästelee.

Suomalaisten ikääntyminen ja siitä seuraava huoltosuhteen heikkeneminen on Rinteen mukaan kaikkien tunnustama tosiasia. Tämän myötä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi  tarvitaan lisää työtunteja. Vaikuttavimmat keinot tähän löytyvät kuitenkin niistä, joilla mahdollisimman monet nykyisin työttömänä tai työkyvyttömyyseläkkeelle olevista voidaan saada takaisin työn ääreen.

– Rakenteellisilla muutoksilla on vastattava työn ja työttömien kohtaanto-ongelmiin. Tämä vaatii panostuksia osaamisen kehittämiseen ja asuntopolitiikkaan. Avaimet ovat näiltä osin nyt Kataisen hallituksen käsissä. Miksi niitä ei käytetä?

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.