Eduskunnan suuren valiokunnan kokouksessa 5. joulukuuta kuultiin ministereitä ensi viikon EU-neuvostojen asioista. Esille nousi muun muassa nuorten yhteiskuntatakuu, valtiontukisäännösten uudistaminen ja EU:n yhteinen patenttisuoja. Valiokunta myös hyväksyi EU:n ilmastositoumuksiin liittyen Suomen kannan viljelymaan ja laidunmaan raportoinnista ja laskennasta.

Työministeri Lauri Ihalainen (sd.), sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok.) sekä peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) selvittivät valiokunnalle tulevan työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttajaneuvoston asioita. Neuvostossa keskustellaan muun muassa lähetettyjen työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Komissio esittelee neuvostossa nuorten työllisyyspaketin, johon liittyy suositus nuorten yhteiskuntatakuusta. Ministeri Ihalaisen mukaan komission esityksessä on otettu mallia Suomen ja Itävallan esimerkeistä. Komissio myös esittelee neuvostossa direktiiviehdotuksen pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolijakaumasta. Ministeri Risikon mukaan neuvosto tämän lisäksi hyväksyy päätelmät naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta sekä julkilausuman aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuodesta 2012.

Ministeri Ihalainen osallistuu ensi viikolla myös kilpailukykyneuvoston kokoukseen, jossa saadaan sisämarkkinoiden osalta tilannekatsaus ammattipätevyysdirektiiviä koskevista neuvotteluista.  Neuvosto käy myös periaatekeskustelun valtiontukisääntöjen uudistamisesta. Neuvosto myös hyväksyy päätelmät sisämarkkinoiden toisesta toimenpidepaketista. Ministeri Ihalaisen mukaan neuvostossa on tämän lisäksi esillä pitkään valmisteltu EU:n yhteinen patenttijärjestelmä sekä patenttituomioistuin, joista on ministerin mukaan syntymässä yhteisymmärrys.

Oikeus- ja sisäasiainneuvostoon osallistuvat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja sisäministeri Päivi Räsänen (kd.). Sisäministerien osalta painotus on poliisiyhteistyötä koskevissa asioissa. Neuvosto käy muun muassa keskustelun Schengen-alueen poliittisen ohjauksen vahvistamisesta. Oikeusministerien on myös määrä hyväksyä yleisnäkemys direktiivistä, joka koskee rikoshyödyn jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista EU:ssa.

Ministerikuulemisten lisäksi suuri valiokunta hyväksyi hallituspuolueiden edustajien äänin 16­-7 Suomen täsmennetyn kannan koskien EU:n ilmastositoumuksiin liittyvää maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden (LULUCF) tilinpitoa. Valtioneuvoston esittämän kannan mukaan Suomen ensisijaisena tavoitteena on edelleen viljelymaan ja laidunmaan raportoinnin ja laskennan vapaaehtoisuus. Suomi voi kuitenkin hyväksyä kompromissina, että raportointi tulee pakolliseksi vuoden 2020 jälkeen.

Suuri valiokunta päätti yhtyä valtioneuvoston kantaan, mutta korostaa metsäpolitiikan kansallista luonnetta myös jatkossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.