Kroatian lippu

Ulkoasiainvaliokunta muistuttaa, että unionin laajentuminen on eheyttänyt Eurooppaa kylmän sodan kahtiajaon jälkeen ja että EU on yli kuudenkymmenen vuoden ajan edistänyt rauhaa, sovintoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa mietinnössään (UaVM 14/2012 – HE 138/2012) Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymistä. Kroatia on edennyt hyvin jäsenyysedellytysten täyttämisessä, mutta uudistuksia pitää vielä jatkaa. 

 

Kroatia on edennyt hyvin jäsenyysedellytysten täyttämisessä. Uudistusten jatkuvuuden ja peruuttamattomuuden varmistamiseksi Kroatian kanssa on sovittu seurantamekanismista, mitä ulkoasiainvaliokunta pitää erittäin tärkeänä. EU-komissio seuraa erityisesti, että Kroatia täyttää oikeusvaltiokysymyksiin, kuten oikeus- ja syyttäjälaitoksen tehokkuuteen ja korruption toimintaan sekä vähemmistöjen asemaan ja telakkateollisuuden rakennesopeutukseen liittyvät kriteerit.

Ulkoasiainvaliokunta painottaa liittymistä edeltävän ajanjakson merkitystä jäsenyysedellytysten täyttymisen varmistamiseksi. Komission viimeinen seurantaraportti keväällä 2013 on tärkeä etappi ennen liittymistä. Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa aktiivisesti Kroatian liittymisprosessia ja tiedottaa eduskunnalle asiasta säännöllisesti liittymiseen asti.

Kroatiassa on 4,5 miljoonaa asukasta ja sen pinta-ala on pieni, joten maan jäsenyyden ei odoteta juurikaan vaikuttavan nykyisten jäsenmaiden kansantalouksiin. Koska neuvottelut EU:n rahoituskehyksistä vuosille 2014–2020 ovat kesken, tarkkaa arviota Kroatian jäsenyyden taloudellisista vaikutuksista ei ole, vuoden 2013 osalta Suomen osuus olisi arvioiden mukaan noin viisi miljoonaa euroa.

Mikäli kaikki EU-maat hyväksyvät Kroatian liittymisen, siitä tulee 28. EU-maa 1.7.2013 alkaen. Tähän mennessä 19 maata on hyväksynyt Kroatian liittymissopimuksen.

Perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.