”Sodat koskettavat edelleen suomalaisia joko oman kokemuksen tai menetyksen, omien vanhempien tai isovanhempien kokemuksen, kirjojen, elokuvien sekä laulujen kautta. Sota koetteli miehiä, mutta se koetteli myös puolisoja ja perheiden lapsia, totesi ylijohtaja Elli Aaltonen juhlapuheensa alussa.

Talvisodan voitto on saavutus, mitä arvostetaan maailmanlaajuisesti. Suomi pelastui, mitä on pidetty ihmeenä. Siitä me jälkisukupolvet osoitamme teille, hyvät veteraanit, kiitollisuutemme ja kunnioituksemme, lausui ylijohtaja Aaltonen.

Sotien merkitys ja arvostus ei ole vähentynyt, päinvastoin, toteaa ylijohtaja Aaltonen. Esimerkiksi talvisodan merkitystä on alettu ymmärtää entistä laajemmin ja aiempaa enemmän. 15-24-vuotiaat nuoret kunnioittavat talvisodan muistoa. Heidän mielestään Suomi säilytti itsenäisyytensä juuri talvisodan ansiosta.

Ylijohtaja Aaltonen toi puheessa esille huolensa veteraanien kuntoutusmahdollisuuksista. Hallitusohjelmassa korostaa sotainvalidien ja veteraanien riittävää kotihoitoa ja kotipalveluja sekä kuntoutusta.  Kuntoutukseen lisätään tulevaisuudessa rahaa valtion budjetissa.

Itä-Suomen veteraaniasiain neuvottelukunnat ovat tehneet esityksiä, että sotainvalidien ja veteraanien sekä heidän puolisoidensa kuntoutus tehtäisiin vuosittain ilman erillistä hakumenettelyä, on sitten kyse laitoskuntoutuksesta tai avokuntoutuksesta. Aaltonen totesi, että jokainen kuntoutukseen haluava veteraani on vuosittaisen kuntoutuksensa ansainnut, ilman erillistä hakua tai kuntoutustarpeen lääketieteellistä osoittamista. Kuntoutusta tulisi myös järjestää tasaisesti ympäri vuoden, joko päivä-, koti- tai muuna avokuntoutuksena tai laitoskuntoutuksena veteraanin oma toivetila huomioiden.

Jälleenrakentamisen vuodet näkyvät meidän monen kotiseudulla. Rintamamiestaloja on vieläkin käytössä. Vuonna 1944 suunnittelun talon perusmalli oli puolitoistakerroksinen, harjakattoinen puinen omakotitalo, jonka keskellä oli sydänmuuri ja siihen tukeutuvat uuni ja puuhella. Moni asiantuntija pitää vieläkin tätä talomallia esimerkkinä ekologisuudesta.  Rintamamiestalot muodostavat yhtenäisiä asuinalueita eri puolella Suomea. Kaikkiaan näitä taloja nousi yli 200 000 ja niitä on jäljellä vielä noin 150 000.

Hyvä juhlayleisö. Tällaista arkkitehtuurin muistoa meillä sotavuosista vielä on. Hieno muisto köyhän maan jälleenrakentamisen innosta, jota harvoin muualla maailmassakaan kohtaa, totesi ylijohtaja Elli Aaltonen puheensa lopuksi.”

##

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi