Poliisi haluaa muistuttaa koenumerokilpien (oranssikilvet) oikeasta käytöstä.

Koenumerokilpiä saa käyttää koenumerotodistuksen saanut, kun kyseessä on saajan toimintaan välittömästi liittyvä: ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe, ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa, muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

Koekilpien käyttäjät: koenumerotodistuksen haltija tai tämän edustaja, yksityinen henkilö voi käyttää koekilpiä ilman että koekilpien edustaja on mukana jos kyseessä on lyhytaikainen koeajo ostotarkoituksessa ja käyttäjällä on mukana alkuperäinen konumerotodistus sekä autoliikkeen antama tilapäinen käyttölupa. Koekilpiä ei saa lainata toiselle yritykselle tai yksityishenkilölle. Yksityishenkilön käyttöön soveltuvin vaihtoehto on siirtokilvet.

Käytön edellytykset: koenumerotodistus on ajossa mukana, koenumerokilvet on kiinitetty kuten rekisterikilvet eikä kuormaa saa kuljettaa ellei kyseessä ole esittely tai koe joka vaatii kuormauksen. Jos koenumerokilvillä käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, eikä rekisterikilpiä ole palautettu, rekisterikilvet tulee peittää koenumerokilvillä tai poistaa ajoneuvosta käytön ajaksi.

Isommissa puutteissa jotka poliisi havaitsee tien päällä poistetaan koenumerokilvet ja ne toimitetaanTrafille. Kilpien kiinnittämättä jättämisestä annetaan rangaistusvaatimus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.