Marjatta Usva

Lotta Svärd Säätiö on valinnut Vuoden Lotaksi Marjatta Usvan (s. Karvinen) Helsingistä. Marjatta Usva syntyi v. 1917 Viipurissa. Hän toimi sekä talvisodan että jatkosodan aikana Kaatuneiden Evakuoimiskeskuksessa eli KEK:ssä. Kansainvälinen tapa oli haudata sodassa kaatuneet rintaman välittömään läheisyyteen. Suomessa sankarivainajat päätettiin haudata kotipaikkakunnille.

KEK-lottien tehtävät olivat henkisesti äärimmäisen raskaita. Lotat riisuivat vainajat, puhdistivat heidän haavansa, pukivat ja asettivat vainajat arkkuihin viimeistä kotimatkaa varten. Kirjuri keräsi kaiken mahdollisen tiedon vainajasta huoltokirjaan ja otti talteen yksityisomaisuuden kuten sormukset, kellon ja kirjeet.

Marjatta Usva on vaalinut lottien muistoa ja henkistä perinnettä pitämällä esitelmiä eri puolilla maata ja ulkomailla. Usva on saanut lukuisia kunnia- ja ansiomerkkejä arvokkaasta työstään.

Lotta Svärd Säätiö haluaa antaa tunnustusta niin lotille kuin muille henkilöille, jotka ovat lottahengessä toimineet yhteiskuntamme hyväksi. Vuoden Lotta valittiin nyt seitsemännen kerran.

http://www.lottasaatio.fi

Säätiö tänä päivänä: Lotta Svärd Säätiön juuret ovat noin 240 000-jäsenisessä Lotta Svärd – järjestössä. Uupumatonta maanpuolustustyötä tehneillä naisilla ja Lotta Svärd – järjestöllä on ollut tärkeä merkitys Suomen itsenäistymisessä ja itsenäisyyden säilyttämisessä. Lotta Svärd – järjestön arvot ja ihanteet ovat osa säätiön nykyistäkin toiminta-ajatusta. Säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan Lotta Svärd -hengessä -Huoltaa ja avustaa sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja henkilöitä. -Avustaa naisten koulutusta toimimaan kriisitilanteissa sekä -Vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.