Helsingin hätäkeskus sai ilmoituksen klo 13.47 Helsingin Kuusisaaresta, jossa oli havaittu kahden lapsen kävelevän jäällä kohti Seurasaarta noin 200-300 metrin päässä rannasta. Näiden tietojen perusteella hätäkeskus hälytti klo 13.52 merivartioston, pelastuslaitoksen ja poliisin yhteensä kahdeksan yksikköä kohteeseen, jotka lähestyivät kohdetta Seurasaaren ja Kuusisaaren kautta sekä ilmateitse. Ensimmäisten yksiköiden ollessa Kuusisaaressa klo 14.00,  kahdeksan minuuttia hälytyksestä, lasten havaittiin päässeen lahden yli Seurasaareen. Lapsia ei kuitenkaan tavoitettu Seurasaaresta heidän todennäköisesti pelästyessä hälytysajoneuvoja.

Suomenlahdella on ohutta jäätä vain paikoin, eikä se kestä ihmisen painoa vielä pitkään aikaan. Pelastusviranomaiset toivovatkin, että jäille mennään vasta, kun jää on kehittynyt riittävän paksuksi ja vahvaksi. Erityisesti lasten vanhempia pyydetään kertomaan lapsille jään heikkoudesta, että jäälle ei saa mennä ilman aikuista, ja että senkin jälkeen, kun jää vahvuus riittää kantamaan jäällä kulkijan, on jään rikkoutumisen vaara olemassa ja siksi jäillä liikuttaessa tulee aina varautua tarvittavin varustein veden varaan joutumiseen.

Jäätilanteen kehittymisestä tiedottavat Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteenlaitos.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.