Suuri valiokunnan kokouksen pääaiheita 7. joulukuuta olivat kilpailukyky, työllisyys ja teollisuuspolitiikka sekä EMU:n kehittäminen ja EU:n laajentuminen. Komissaari Rehnin lisäksi kuultavina valiokunnassa olivat yleisten asioiden neuvoston, kilpailukykyneuvoston sekä ulkoasianneuvoston kokouksiin osallistuvat ministerit.

Valiokunnan keskustelussa keskeisessä roolissa olivat yleisten asioiden neuvoston kokous sekä Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuutta koskevat kehityslinjaukset, johon myös Euroopan komission on julkaissut tiedonantonsa marraskuun lopussa. Eilen julkaistiin myös EMU:n kehittämistä koskeva tuorein Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn johdolla valmisteltu asiakirja. Suuri valiokunta valmistelee parhaillaan lausuntoa EMU:n kehittämisestä.

Komissaari Olli Rehnin kuulemisessa suuren valiokunnan jäsenet nostivat esiin muun muassa kysymyksiä talousliiton vahvistamisesta, teollisuuden sisämarkkinoiden toimivuudesta, kokonaissääntelyjen purkamisesta sekä

teollisista työpaikoista. Talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisen nähdään olevan avainasemassa eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Valiokunnan huoli kohdentuikin myös siihen, miten talouden sääntelyä voidaan suunnata talouskasvua tukevaksi sekä millä toimenpiteillä voidaan tukea uusien teollisten työpaikkojen ja teollisuudenalojen syntyä.

Valiokunnan jäsenet nostivat esiin myös kysymyksiä integraatiotavoitteiden yhtenäisyydestä, jäsenvaltioiden jakolinjoista ja jäsenvaltioissa valitsevasta poliittisesta ilmapiiristä, eurokriisin vaikutuksista integraatiokehitykseen sekä eri maiden velkaohjelmien tilanteesta.

Talous- ja rahaliiton kehittämistoimet nousevat lähiviikkoina jäsenmaiden arvioitavaksi lähiviikkoina useissa eri kokouksissa. Yleisten asioiden neuvoston kokous pidetään 10. joulukuuta. Kokoukseen osallistuvat Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb (kok.) ja ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja (sd.). Neuvoston kokouksen asialistalla on erityisesti 13.-14. pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu. EMUa koskevien kysymysten ohella esille nousevat myös Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntöä koskevat muutokset sekä unionin laajentumispolitiikka.

Tulevalla viikolla lisäksi ministeri Tuomioja osallistuu 10. joulukuuta ulkoasianneuvoston kokoukseen sekä elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) 10.-11. joulukuuta kilpailukykyneuvoston kokoukseen.

Suuri valiokunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 12. joulukuuta kello 13. Valiokunta pitää samalla viikolla kokouksen myös torstaina 13. ja perjantaina 14. joulukuuta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.