Dohan ilmastokokouksessa sovittiin lauantaina virstanpylväistä kohti uutta ilmastosopimusta, jonka neuvottelut on tarkoitus päättää vuonna 2015. Dohassa päätettiin, että vuosina 2013 ja 2014 arvioidaan, kuinka kaikkien maiden päästöjä saadaan vähennettyä voimakkaammin jo ennen vuotta 2020. Lisäksi kokouksessa saatiin sopu Kioton toisesta velvoitekaudesta, joka käynnistyy heti ensi vuoden alusta ja kestää kahdeksan vuotta.

“Oli tärkeää, että Dohassa saatiin sovittua Kioton sopimuksen toisesta velvoitekaudesta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että uuden sopimuksen neuvottelut etenivät, sillä sen avulla voidaan aidosti vähentää päästöjä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle kahteen asteeseen. Vahva viesti Dohasta on se, että kahden seuraavan vuoden aikana on etsittävä keinot, joilla päästöt saadaan voimakkaammin rajoitettua jo ennen uuden sopimuksen voimaantuloa vuonna 2020. Työohjelma vuoden 2015 uudelle kaikkia koskevalle sopimukselle on myös riittävän kunnianhimoinen”, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö.

Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden neuvotteluissa keskeisimmiksi kysymyksiksi nousivat ensimmäiseltä kaudelta ylijääneiden päästöyksiköiden ja joustomekanismien käytön mahdollisuus uudella kaudella. Osapuolikokous sopi, että yksiköt voi siirtää täysimääräisesti uudelle kaudelle, mutta niiden ostoa rajoitetaan merkittävästi ja ne siirretään erilliseen varantoon. Lisäksi toisen kauden päästövähennysvelvoitetta kiristetään, jos uusi velvoite mahdollistaa päästöjen kasvattamisen toisella velvoitekaudella. Joustomekanismien käyttöoikeuteen tuli myös rajoituksia.

“Lähes kaikki Kioton toiselle velvoitekaudelle osallistuvat maat, EU mukaan lukien, ilmoittivat, etteivät osta ylijääviä päästöyksiköitä”, pääneuvottelija Sirkka Haunia toteaa.

Kehitysmaiden kynnyskysymykseksi Dohassa nousi etenkin haavoittuvien saarivaltioiden esille nostamat ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot ja menetykset, joista neuvoteltiin pitkälle aamuyöhön. Kompromissina kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä päätettiin selvittää, mitä institutionaalisia järjestelyjä olisi luotava vahinkojen ja menetysten käsittelemiseksi.

“Oli tiedossa, että asia on pienille saarivaltioille tärkeä neuvottelukysymys ja keskusteluista tulisi vaikeat. On hyvä, että ilmastonmuutoksen vaikutuksista jo nyt kärsivien maiden huoli otettiin Dohassa vakavasti”, ministeri Niinistö totesi.

Dohassa sovittiin myös suunnitellusti pitkän aikavälin ilmastorahoituksen uudesta työohjelmasta, jolla edistetään 100 miljardin dollarin rahoitussitoumuksen toteuttamista vuoteen 2020 mennessä.  Lisäksi sovittiin toimista, joilla viime vuonna perustettu uusi vihreä ilmastorahasto käynnistetään. Varsinaisia uusia rahoitussitoumuksia osapuolikokouksessa ei tehty, mutta Euroopan unionin maat ilmoittivat omia rahoituspanostuksiaan tuleville vuosille. Suomi käyttää ensi vuonna alustavan budjettiarvion mukaisesti 64 miljoonaa euroa ilmastotoimiin kehitysmaissa.

Lisäksi Dohassa saatiin päätökseen Balin osapuolikokouksessa vuonna 2007 käynnistynyt pitkän aikavälin ilmastoyhteistyötä edistävä sopimusraide. Dohassa hyväksyttiin myös päätös tasa-arvon edistämisestä sekä naisten osallistumisesta ilmastoneuvotteluihin ja sopimuksen johtotehtäviin. Suomi on ollut tukemassa hanketta voimakkaasti.

Suomi oli muutenkin näkyvässä roolissa neuvotteluissa. Ministeri Niinistö johti muun muassa EU:n sisäistä kannanmuodostusta päästöyksiköiden ylijäämän kohtelusta Kioton pöytäkirjan toisella kaudella sekä neuvotteli EU:n edustajana Balin toimintaohjelmalta alkaneen pitkän aikavälin yhteistyötä edistävän raiteen päättämisestä Dohassa.

“Euroopan unionin hyvä sisäinen yhteistyö mahdollisti sen, että uuden sopimuksen työohjelmasta ja lähivuosien päästövähennysten kunnianhimon tarkistamisesta saatiin vahvat kirjaukset. Suomi ja muut Pohjoismaat toimivat jälleen hyvässä yhteistyössä keskeisissä tehtävissä ilmastosovun edistämisessä. Vaikka Dohan tulokset eivät riitä ilmastonmuutoksen hillinnässä, saatiin kuitenkin näiden kirjausten avulla vahvaa painetta lähivuosien ilmastoneuvotteluihin riittävien tuloksin saamiseksi. Maailma ansaitsee vihdoin tieteen edellyttämiä ilmastotoimia, jotta turvaamme hyvinvoinnin lapsillemme”, ministeri Niinistö korosti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.