Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen vaati Kotkassa pitämässään puheessaan työnantajia ja työnantajaliittoja kunnioittamaa oikeuden päätöksiä ja korjaamaan toimintaansa päätösten mukaisiksi. Julkunen kertoi kahdesta eri päätöksestä, joihin työnantajat ovat suhtautuneet välinpitämättömästi.

– Korkein oikeus linjasi keväällä, että vuokratyöntekijän työsuhteen pitää olla toistaiseksi voimassa, jollei määräaikaisuudelle ole kunnollisia perusteita. Korkeimman oikeuden mukaan pelkkä asiakkaan toimeksianto ei riitä määräaikaisuuden perusteeksi.

– Olisin luullut, että korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen työnantajat muuttavat käytäntöjään, mutta näin ei tapahtunut. Edelleenkin yrityksissä tehdään vuokratyöntekijöille niin sanottuja laittomia määräaikaisuuksia. Vaikenemalla asiasta työnantajaliitto on hyväksynyt laittoman menettelyn.

Toinen oikeuden päätös, josta Julkunen kertoi, koski lokakuista Porin käräjäoikeuden päätöstä osa-aikatyöntekijöiden oikeudesta lisätyöhön. Päätöksessä työnantaja tuomittiin korvauksiin, eikä siitä valitettu.

– Porin käräjäoikeus perustelee päätöksensä hyvin. Työnantajalla on oma-aloitteinen työn tarjoamisvelvoite aina, kun hän tarvitsee lisää työvoimaa ja siihen on halukas ja sopiva oma osa-aikainen työntekijä.

– Erittäin monet kaupat, ravintolat ja kiinteistöalan yritykset rikkovat avoimesti osa-aikatyöntekijöiden laillista oikeutta lisätunteihin. Vaikka jo aiemmin on asiasta tullut oikeuden päätöksiä, ei edes Porin käräjäoikeuden selkeä päätös ole saanut työnantajia muuttamaan laitonta toimintatapaansa.

Työnantajien ja työnantajaliittojen välinpitämätöntä suhtautumista oikeuden päätöksiin Julkunen pitää vastuuttomana.

– Aikaisemmin työnantajat muuttivat välittömästi toimintatapojaan oikeuden päätösten perusteella. Nykyään ne toimivat uudelleen ja uudelleen niiden vastaisesti.

Esimerkkinä työnantajien toiminnasta Julkunen toi esille perjantaina ilmestyneen Pam-lehden jutun, jossa kerrottiin ISS Palvelujen olevan jatkuvasti oikeudessa irtisanomisrikkomuksista. Yksistään vuoden 2012 aikana seitsemän eri kertaa. ISS on hävinnyt kaikki tapaukset.

– Työnantajat tietävät rikkovansa lakia, mutta luottavat siihen etteivät yksittäiset työntekijät uskalla riitauttaa asioita. Pidän oikeuden päätöksiin välinpitämättömästi suhtautuvien työnantajien ja työnantajaliittojen käytöstä erittäin tuomittavana. Suomessa on kunnioitettava oikeusjärjestelmää eivätkä työnantajat voi tehdä tässä poikkeusta, totesi Julkunen puheessaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.