Kauniaisten vaakuna

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti useiden keskeisten toimialojen sekä julkisten palveluiden koettua asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta. Tänä vuonna olemme laajentaneet tutkimustoimintaamme kattamaan myös asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin palveluihin. Tämä tiedote esittää tuloksia sekä kuntakohtaisesti että valtakunnallisesti.

Havaintoja:

• Kauniainen saa valtakunnallisessa vertailussa korkeimmat asukastyytyväisyyspisteet

• Toiseksi yltää Naantali ja kolmanneksi Pirkkala

• Ympäryskunnat pärjäävät vertailussa hyvin

• Suurimmista kaupungeista Tampere pärjää parhaiten, Vantaa huonoiten

• Helsinki sijoittuu selkeästi Suomen keskiarvon yläpuolelle

• Tyytyväisyys kuntien palveluihin on valtakunnallisella tasolla tyydyttävää

• Espoossa seurataan pitkälti valtakunnallista keskiarvoa käytetyillä mittareilla

• Tampereella nuoret arvostavat kaupungin palveluja erityisen paljon

• Vantaalla korkeatuloiset ovat erityisen tyytymättömiä

• Espoossa ja Turussa on huomattava ero tyytyväisyydessä sukupuolten väillä

• Kuntien välillä on yllättävänkin suuria eroja

EPSI Rating-tutkimuksessa asiakastyytyväisyysindeksi on keskeisessä asemassa. Sen arvo voi vaihdella asteikolla 0 – 100. Ohjeellinen arvostelu löytyy alla olevasta taulukosta:

alle 60 huono taso

60 – 75 välttävä / tyydyttävä

75 – 100 hyvä / erittäin hyvä

Tulokset perustuvat n. 12,000 satunnaisesti Suomessa tehtyyn puhelinhaastatteluun touko-marraskuun aikana v. 2012. Tiedonkeruusta vastasi Norstat Finland Oy. Yksittäisiä indeksejä on saatavilla 75 kunnasta. Virhemarginaalit ovat n. 3 indeksiyksikköä suuntaansa.

Lue raportti tästä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.