Kotkan kaupunginhallitus antoi maanantaina 10.12. oman lausuntonsa kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin toiminnasta ja luottamuksesta. Kaupunginhallituksen mukaan Lindelöf on kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esittelijänä toiminut hyvässä yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.

Tehtävässään hän on antanut päättäjille riittävän ja oikea-aikaisen informaation sekä valmisteluun tulevista että päätöstä edellyttävistä asioista. Kaupunginjohtaja on toteuttanut hyvin valtuuston asettamia strategisia tavoitteita myös konsernijohtajana. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa on käyty läpi edellisen vuoden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä linjattu tulevan vuoden keskeisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. Toimissa an kaupunginjohtaja on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on toiminut kaupunginjohtajana Kotkan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti ja nauttii kaupunginhallituksen luottamusta.
Kaupunginhallitus totesi myös, että sen lausunnossa ei oteta kantaa selvityksessä oleviin kaupunginjohtajan matka- ja edustuskuluihin.

Kaupunginhallituksen lausunto syntyi äänestyksen jälkeen. Kokoomuksen edustajat olivat sitä mieltä, että Lindelöf ei ole toiminut kaupunginjohtajna kaupunginhallituksen ja -valtuuston antamien linjausten ja päätösten mukaisesti eikä nauti kaupunginhallituksen luottamusta. Kokoomuksen ehdotus hävisi äänestyksen lukemin 8-4. Kokoomuksen esitykseen yhtyi myös perussuomalaisten edustaja.

Kaupunginhallituksen lausunto lähetetään kaupunginjohtaja Lindelöfin luottamusta selvittävälle tilapäiselle valiokunnalle, joka kokoaa kaikki asian tiimoilta annetut lausunnot ja antaa puolestaan oman lausuntonsa kaupunginvaltuustolle.
Valtuusto käsittelee asiaa ja päättää kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin luottamuksesta tiistaina 18. joulukuuta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.