Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen JHTT-järjestelmän 20-vuotisjuhlassa: Julkishallinnon erityisvaatimukset huomioitava tilintarkastuslaissa

Tilintarkastuslain uudistuksen ja tilintarkastajajärjestelmän yhtenäistämisen yhteydessä on pidettävä huolta siitä, että julkishallinnon tilintarkastuksen edellyttämä toimintaympäristön tuntemus pysyy korkealla tasolla, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen JHTT-järjestelmän 20-vuotisvastaanotolla pitämässään juhlapuheessa Helsingin Säätytalolla maanantaina.

– Tapaamme tilanteessa, jossa Tilintarkastajien tutkinto ja valvonta -työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti valmistellut ehdotuksen tilintarkastajajärjestelmän yhtenäistämisestä ja muutoksenhausta. Tilintarkastuslain ja muiden tehtävään liittyvien lakien muutostarpeiden ja valvontaan liittyvien säännösten käsittely jäi valitettavasti kesken, totesi Kietäväinen.

– Erityisenä puutteena voidaan pitää sitä, että esitettyjen lakimuutosten vaikutuksia julkishallinnon tilintarkastuksen sisältöön ei ole käsitelty riittävästi. On hyvä, että työryhmän esitys sellaisenaan ei edennyt eteenpäin. Sen jalostamiseksi tarvitaan jatkovalmistelua.

Toimintaympäristön tuntemus ratkaisevassa roolissa

Tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistäminen on lähtökohtaisesti perusteltu ja tärkeä tavoite. Samanaikaisesti on pidettävä huolta erityisesti siitä, että julkisen hallinnon tilintarkastuksen edellyttämä toimintaympäristön tuntemus ja osaaminen pidetään korkealla tasolla, korosti Kietäväinen.

– Julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen asema taloudellisen informaation ja toiminnan laillisuuden varmentajana korostuu tulevaisuudessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Keskeisimmät lakiin esitetyt muutokset verrattuna nykyjärjestelmään koskevat ensisijaisesti JHTT- tilintarkastajia ja – yhteisöjä.

JHTT-valmistelu pidettävä valtiovarainministeriöllä

Julkisen hallinnon tilintarkastuksen lainsäädännön valmistelu ja muu ohjaus tulee jatkossakin olla valtiovarainministeriöllä, painotti Kietäväinen.

– Julkinen hallinto ja talous ovat murroksessa. Valtionhallinnon toimintoja uudistetaan, Kuntalain kokonaisuudistus on tulossa ja kunnissa toteutetaan palvelu- ja kuntarakenneuudistus.

– Tilintarkastajille on tulossa merkittävä julkisen talouden kestävyyteen, varainkäytön valvontaan sekä toimintojen arviointiin liittyviä tehtäviä, jotka kuuluvat valtiovarainministeriön toimialaan. VM:n vastuuta tarkastustoimesta tulisikin entisestään vahvistaa, Kietäväinen vaatii.

– JHTT-tutkinnon laaja-alaisuus ja monipuolisuus tulee jatkossakin säilyttää kansallisin säännöksin.

http://www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.