Teksti: Anna-Maria Maunu

Tampereen kaupungin luottamuselinten työtä ja organisointia uudistetaan. Kaupunginhallitus kokoontuu jatkossa kolme kertaa kuukaudessa varsinaiseen päätöskokoukseen, neljäs kokous on ns. suunnittelukokous, jossa ei tehdä päätöksiä vaan käydään keskustelua ja ohjataan strategisesti merkittäviä valtuuston päätettäväksi meneviä asioita. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetun johtosäännöt, hallintosäännöt ja valtuuston työjärjestyksen 10.12.

Kaupunginhallituksella on ollut kaksi jaostoa, henkilöstöjaosto ja suunnittelujaosto. Henkilöstöjaosto säilyy, mutta suunnittelujaosto lakkautetaan. Kaupungin tytäryhteisöjen määrä on kasvanut, mikä on lisännyt poliittisen ohjauksen tarvetta. Tähän tarpeeseen vastaamaan perustetaan liiketoimintajaosto. Kaupunginhallituksen jaostoissa on seitsemän jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee jaostojen jäsenet keskuudestaan.

Kuntien luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävien hoitamisesta palkkaa tai palkkiota sekä muita korvauksia, jotta luottamustehtävien hoitamisen vaatima työ ei aiheuttaisi taloudellisia menetyksiä.

Tamperelaisten luottamushenkilöiden kokouspalkkioita korotettiin 20-50 eurolla. Korotuksen jälkeen valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jäsenten kokouspalkkiot ovat 180 euroa, lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenten kokouspalkkiot 150 euroa ja johtokuntien ja toimikuntien jäsenten kokouspalkkiot 130 euroa. Korotus tulee voimaan uudella valtuustokaudella eli 1.1.2013 alusta.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, kaupunginhallituksenvarapuheenjohtajille ja jäsenille sekä muutamien muiden toimielinten puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä vuosipalkkioita. Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkioita korotettiin 2000 euroa, muita vuosipalkkioita 800 euroa. Uuden valtuustokauden alusta lähtien vuosipalkkioita maksetaan seuraavasti:

valtuuston puheenjohtaja 6000

valtuuston I varapuheenjohtaja 2000

valtuuston II varapuheenjohtaja 2 000

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja 2000

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja 2000

kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja 2000

kaupunginhallituksen muu jäsen 1800

kaupunginhallituksen jaoston muu jäsen 1800

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2000

lautakunnan jaoston puheenjohtaja 2000

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.