Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa katsojan ja kuuntelijan asemaa sekä kansalaisten tasavertaisuutta, kun valtio ja kaupalliset toimijat päättävät sähköisen median tulevaisuudesta. Valiokunta muistuttaa myös muun muassa kotimaisen kulttuurin, teknologianeutraalisuuden ja paikallisradion merkityksestä sähköisen median viestintäpoliittista selontekoa koskevassa mietinnössään (LiVM 18/2012 – VNS 4/2012). Eduskunnan täysistunto käsittelee mietintöä keskiviikkona 12.12.2012.

Mietinnön esittelee eduskunnalle valiokunnan uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen (kok.).

         Valiokunta katsoi, että sähköisen median tulevaisuutta koskevien päätösten keskiössä tulee olla katsojan ja kuuntelijan asema ja heihin kohdistuvat kustannus- ja muut vaikutukset. Valiokunta pitää erityisen tärkeänä, että kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää sähköistä mediaa ja myös riittävästi valinnanvaraa laadukkaiden palvelujen ja sisältöjen suhteen, Jokinen toteaa.

Valiokunta nosti mietinnössään esiin myös kotimaisen sisällöntuotannon, jonka rahoituksesta huomattava osa tulee sähköiseltä medialta. Selonteossa esitetään, että niin sanottujen riippumattomien tuottajien kiintiötä nostetaan nykyisestä 15 prosentista 19 prosenttiin joko lähetysajasta tai ohjelmistobudjetista. Valiokunnan mielestä olisi kuitenkin tärkeää selvittää, kuten selonteossakin todetaan, pitäisikö kiintiössä ottaa huomioon myös ohjelmien alkuperäiskieli kotimaisen ja pohjoismaisen tuotannon tukemiseksi.

Valiokunta korostaa, että teknologian kehittymisestä huolimatta perinteisen television rooli tulee säilymään pitkään vahvana. Uudet ja nopeat jakelutiet kuten laajakaistaverkot yleistyvät, mutta maantieteellisen kattavuuden ja tavoitettavuuden takia antenniverkko on tärkeä myös jatkossa. Valiokunta totesi, että pitkän aikavälin lähtökohtana pitää olla teknologianeutraalisuus eri vaihtoehtojen tasapuoliseksi tukemiseksi.

Asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille televisiotoimijoiden halu lisätä televisiosisältöjen laajakaistajakelua ja peräänkuulutettiin erityisesti ryhmälähetys- eli multicast-tekniikan tarvetta. Valiokunta pitää tärkeänä, että tämänkaltaisten teknologioiden käyttöä edistetään ja että alan toimijat pyrkivät ryhmälähetys- tai vastaavan tekniikan käyttöönoton mahdollistamiseen ja sen käytöstä sopimiseen sekä yhtenäisen teknisen toteutuksen että kustannusten osalta. Mikäli tämä ei lähitulevaisuudessa näytä olevan alan toimijoiden omin toimenpitein mahdollista, on mahdollista harkita ryhmälähetys- tai vastaavan tekniikan toteuttamista ja sen kustannusten jakautumista koskevaa säätelyä.

Valiokunta huomautti, että radio tavoittaa päivittäin lähes kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista. Se on tärkeä myös poikkeus- ja häiriötilanteiden viestinnässä.

        Paikallisradiotoiminta on paikalliselle identiteetille tärkeää ja sitä pitää elvyttää. Paikallisen ohjelmasisällön määrä on selkeästi vähentynyt. Valiokunta pitää tätä kehityssuuntaa valitettavana ja katsoo, että selonteon mukaisesti laadittavassa radiotoiminnan elinvoimaisuuden toimintasuunnitelmassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota paikallisradiotoimintaan ja sen kaupalliseen kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin, Jokinen sanoo.

Valiokunnan mietintö on kokonaisuudessaan luettavana eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/livm+18/2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.