Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palolan mielestä on hyvä, että aluehallintovirastojen ja Ely-keskusten toimintaa selvitetään.

– Aikaisempien uudistusten vaikutukset on arvioitava perusteellisesti ennen kuin ryhdytään uudelleen järjestämään nykyistä hallintoa.

Aluehallintouudistukselle asetettiin aikanaan tiukat tulostavoitteet.

Palolan mielestä vastaavien uudistusten ja mahdollisten korjausliikkeiden onnistumisen varmistamiseksi on tarpeen teettää ensi töiksi Valtiontalouden tarkastusvirastolla erillinen tuloksellisuuden tarkastus aluehallintouudistuksesta.

Selvityshenkilö Riitta Rainio on tänään 11. joulukuuta jättänyt esityksensä aluehallinnon ympäristötehtävien organisoimisesta jaRauno Saari Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä TE-toimistojen toiminnasta.

– Aluehallinnon jatkokehittäminen on kytkettävä osaksi valtionhallinnon kehittämisen kokonaisuutta. Nyt ei ole mitään syytä tehdä paniikkiratkaisuja. Henkilöstö on otettava mukaan jatkovalmisteluun.

– Perään työrauhaa valtionhallintoon ja ennen kaikkea sen työntekijöille, jotta he voivat hoitaa vaativat tehtävänsä mahdollisimman hyvin.

Ongelmana on myös se, että aluehallinnon virastoissa ei ole riittävästi henkilöstöä ja varsinkin Ely-keskuksissa on luvattoman paljon määräaikaista henkilöstöä.

– Yksinomaan aluehallinnon ohjausjärjestelmän tai nykyisen organisaation uudelleen järjestämisellä ei ongelmia ratkaista. Virastoissa on oltava riittävästi henkilöstöä ja määräaikaiset on vakinaistettava, mikäli palvelussuhteen määräaikaisuudelle ei löydy valtion virkamieslain mukaista perustetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.