Suomalaiset kuluttajat uskovat, että jos kauppiaan korttimaksuista perittäviä maksuja vähennetään, päätyvät kuluttajat kattamaan kustannukset korttimaksujärjestelmän ylläpidosta. MasterCardin teettämän maksutapoja ja -järjestelmiä koskeneen kuluttajatutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta uskoo kauppiaiden siirtävän laskun kuluttajien maksettavaksi.

Suomalaiset kuluttajat käyttävät maksukortteja muita eurooppalaisia enemmän koska he pitävät niitä helppoina ja turvallisina. Lisäksi he haluavat myös päättää maksuaikataulusta. Tutkimuksen mukaan kuluttajat tulevat vähentämään korttien käyttöä ja siirtyvät sen sijaan käyttämään enemmän käteistä, mikäli korttikustannukset nousevat sääntelyn seurauksena.

Euroopan komissio esittää kattoa kortilla maksamisesta perittäville toimituspalkkioille, mikä johtaisi siihen, että isojen kauppiaiden korttimaksujen kustannukset laskisivat.

Tuore tutkimus kuitenkin paljastaa, että suomalaiset kuluttajat eivät usko hyötyvänsä kauppiaiden hinnanalennuksesta. Tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista kuluttajista pelkää joutuvansa maksamaan mahdolliset alennukset vähittäismyyjien osuudesta korttimaksujärjestelmässä. 78 % suomalaisista sanoo siirtyvänsä käyttämään enemmän käteistä korttien sijaan, mikäli korttien käyttö kallistuu.

Tutkimustulosten mukaan jopa 76 % suomalaisista uskoo pankkipalveluiden kustannusten kasvavan vähittäiskauppiaiden korttimaksujen alentuessa. Samaan aikaan puolet suomalaisista pelkää myös maksukorttien etujen heikkenevän. Eduiksi katsotaan esimerkiksi kanta-asiakaspisteet ja vakuutukset.

Korkeammat korttimaksut voisivat johtaa lisääntyvään käteisen käyttöön

Tutkimuksen mukaan kaikkiaan 73 % suomalaisista kuluttajista uskoo, että he eivät hyödy mitään kauppiaiden korttimaksujen vähentämisestä. Lähes 60 % suomalaisista uskoo, että mikäli maksukortteja koskevaa lainsäädäntöä päätetään muuttaa, tulisi toimenpiteet keskittää ensisijaisesti kuluttajien edun suojelemiseen, eikä vähittäiskauppiaiden tai muiden sidosryhmien etujen suojelemiseen.

Euroopan komission keväällä 2012 julkaisema vihreä kirja integroiduista eurooppalaisista markkinoista kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille nostaa esille useita keinoja parantaa maksujen yhtenäisyyttä ja edistää maksujärjestelmien kilpailukykyä. Yksi ehdotetuista toimenpiteistä on toimituspalkkioiden sääntely eli kauppiaiden palveluntarjoajille maksaman korvauksen pienentäminen.

Kokemukset muissa maissa näyttävät, että toimituspalkkioiden pienentyminen ei ainoastaan nosta kuluttajien kustannuksia, vaan myös hidastaa maksusektorin tärkeää innovaatiokehitystä.

”Tarvitsemme lisää innovaatioita sekä lisää tapoja sähköiseen maksamiseen – ei päinvastoin. Näin voimme auttaa kuluttajia. Kaikki aiemmat kokemukset todistavat, että siirtomaksuja säännellessä kuluttajat kärsivät. Korttimaksujen korkeammat hinnat ilman minkäänlaisia etuja, kuten matalampia hintoja tai parempaa palvelua, voisivat saada kuluttajat jälleen käyttämään käteistä, jonka korkeat yhteiskunnalliset kustannukset tulisi ottaa huomioon”, sanoo Mats Taraldsson, MasterCardin Pohjoismaiden ja Baltian kehitysjohtaja.

Kyselytutkimus toteutettiin puhelimitse MasterCardin tilaamana ja sen suoritti Hall and Partners. Tutkimuksen otos oli yli 1 000 vähintään 18-vuotiasta henkilöä, jotka edustavat koko Suomen väestöä. Otoksen edustavuus varmistettiin käyttämällä kiintiömenetelmää. Tutkimus toteutettiin heinä- ja elokuussa 2012. Korttien maksujärjestelmällä tarkoitetaan koko järjestelmää eli maksujen käsittelyä ja laskutusta, korttitapahtumia ja sitä miten järjestelmä rahoitetaan.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Suomalaiset kuluttajat pelkäävät, että he päätyvät maksajiksi jos korttimaksuja alennetaan kauppiaille.

 • 90 % suomalaisista kuluttajista pelkää joutuvansa maksamaan mahdolliset alennukset vähittäismyyjien osuudessa korttimaksujärjestelmässä.
 • 79 % kuluttajista uskoo, että maksukorttien vuotuiset kustannukset kasvavat mikäli vähittäiskauppiaiden korttimaksuja alennetaan.
 • 76 % on sitä mieltä, että pankkipalveluiden vuotuiset kustannukset kasvavat tämän seurauksena. Samaan aikaan 50 % kuluttajista odottaa maksukorttien etujen heikkenevän (esim. kanta-asiakaspisteet, vakuutukset).
 • Kaikkiaan 73 % suomalaisista kuluttajista uskoo, että he eivät hyödy mitään kauppiaiden korttimaksujen vähentämisestä.

Jos korttimaksuja korotetaan, kuluttajat tulevat vähentämään korttien käyttöä ja siirtyvät käyttämään enemmän käteistä.

 • 78 % suomalaisista kuluttajista sanoo siirtyvänsä käyttämään käteistä useammin päivittäin, mikäli korttien käyttö muuttuisi kalliimmaksi.
 •  59 % kuluttajista uskoo, että jos hallitus päättää muuttaa maksukortteja koskevia lakeja, sen tulisi keskittää toimenpiteensä ensisijaisesti kuluttajien edun suojelemiseen, eikä vähittäiskauppiaiden tai muiden sidosryhmien etujen suojelemiseen.

Kortit ovat suosittuja Suomessa niiden helppouden ja turvallisuuden vuoksi

 • Suomalaiset kuluttajat sanovat, että helppous (82 %), turvallisuus (32%) ja maksuaikataulun valinnan mahdollisuus (21%), ovat kolme tärkeintä tekijää miksi he käyttävät kortteja muiden maksutapojen sijaan.
 • 98 % suomalaisista kuluttajista kertoo käyttävänsä kortteja maksamiseen. 97 % käyttää pankkikortteja, joista 86 % käyttää pankkikorttiaan säännöllisesti. 48 % kuluttajista käyttää pankkikorttia enemmän kuin 5 kertaa viikossa.
 • Verkkokaupassa turvallisuus ja suojatoimet petoksia vastaan (45 %) ovat tärkeimmät syyt korttien käyttöön. Kuluttajat myös mieluummin suosivat pankkikortteja näissä tilanteissa luottokortteihin nähden.
 • Pankkikorttien käyttäjät tuntevat myös voivansa korttien avulla paremmin kontrolloida omaa talouttaan (43 %)

 

Kuluttajia tulisi valistaa käteisen kustannuksista

 

 • 51 % suomalaisista kuluttajista käyttäisi kortteja enemmän, jos heille selvästi osoitettaisiin, että käteisen käyttöön sisältyy monia piileviä kustannuksia kuluttajille ja voi siten olla kalliimpaa kuin korteilla maksaminen.

MasterCard on maailmanlaajuinen maksu- ja teknologiayhtiö. Sillä on käytössään maailman nopein maksujen käsittelyverkosto, joka yhdistää kuluttajat, rahalaitokset, kauppiaat, viranomaiset ja yritykset yli 210 maassa. MasterCardin tuotteet ja ratkaisut helpottavat jokapäiväisiä kaupallisia toimintoja, kuten ostosten tekemistä, matkustamista, liiketoiminnan harjoittamista ja raha-asioiden hoitoa – ja tekevät niistä kaikkien käyttäjien kannalta turvallisempia ja tehokkaampia. Voit seurata meitä Twitterissä @MasterCardNews, osallistua keskusteluun Cashless Conversations Blogissa tai tilata tuoreimmat uutiset.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.