Tampereen aluepelastuslaitoksen nimi muuttuu Pirkanmaan pelastuslaitokseksi 1.1.2013. Nimen muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan eikä organisaatioon. Myös yhteystiedot pysyvät ennallaan. Pelastuslaitoksen logo –Maltan risti, jossa on Tampereen vaakuna keskellä – säilyy. Ajoneuvoissa ja vaatetuksessa oleva tunnuksen muoto säilyy, vain teksti muuttuu Pirkanmaan pelastuslaitokseksi.

Nimenmuutos liittyy vuoden alusta uudistettavaan pelastuslaitoksen johtosääntöön sekä kuntien välinen sopimukseen pelastustoiminnan järjestämisestä. Pirkanmaan kunnat ovat tehneet myönteisen päätöksensä asiakirjojen uudistamisesta, – yhden kunnan valtuustossa asiaa ei ole vielä käsitelty, mutta hallitus on asian hyväksynyt. Asia on myös käsitelty pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa 22.3.2012 sekä Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa 11.5.2012. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2012 kokouksessaan hyväksyä muutokset omalta osaltaan.

Osana uudistusta pelastustoimen neuvottelukunnan muodostamistapaa muutetaan siten, että neuvottelukunnan muodostavat jatkossa luottamushenkilöt. Samalla neuvottelukunnan toimivaltaa lisätään siten, että pelastustoimen palvelutasoesityksen ja vuosittaisen talousarvioesityksen tekee jatkossa neuvottelukunta. Tampereen aluepelastuslaitoksen nimi muutetaan Pirkanmaan pelastuslaitokseksi, mikä paremmin kuvaa pelastuslaitoksen toimintaympäristöä.
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme jäsentä sekä muista kunnista yhteensä neljä jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenet valitaan viimeisimmän kunnallisvaalin tuloksen perusteella. Neuvottelukunta nimetään Tampereen kaupunginhallituksessa kuntien ehdotusten mukaisesti.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja, jonka valitsee Tampereen kaupunginhallitus.

Tätä muutosta valmisteli johtaja Kari Kankaalan toimesta muodostettu työryhmä, johon ovat kuuluneet asettajan lisäksi kaupunginjohtaja Tapani Mattila Nokialta, kaupunginjohtaja Pentti Sivunen Ylöjärveltä, projektijohtaja Ritva Salisma Tampereelta sekä pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.