Kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun tulee toimittaa ilmoitus vaalirahoituksestaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään maanantaina 31.12.2012. Noin puolet eli 9 500 on jo jättänyt ilmoituksensa. Valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittuja on noin 19 000.

Ilmoituksen voi helpoiten tehdä sähköisesti osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi tai tarvittaessa postitse. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka vaalikampanjasta ei ole aiheutunut kuluja. Kaikille ilmoitusvelvollisille on lähetetty ohjeet ilmoituksen tekemiseksi. Määräajan jälkeen saapuvat ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Ilmoitukset ovat luettavissa välittömästi niiden julkaisun jälkeen osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Verkkopalvelussa on myös käytettävissä erilaisia hakuja ja raportteja. Lisäksi ilmoitusten tietoaineistot julkaistaan tarkempien analyysien mahdollistamiseksi.

Tarkastusvirasto ei julkaise muiden kuin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi tulleiden vaalirahoitusilmoituksia.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi