Yleisradion hallintoneuvosto valitsi 11.12. kokouksessaan Ylen hallituksen vuodelle 2013

Ylen hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Kari Neilimo. Muut jäsenet ovat professori Laura Kolbe, johtaja Gunvor Kronman (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Kirsi-Marja LaitinenSenior Partner Tuomo Raasio ja partneri Ilkka Wäck. Uutena jäsenenä hallitukseen on valittu johtaja Heikki Hellman. Henkilöstön nimeämä edustaja on toimittaja Raino Hurme.

Hallitustyöstä jää pois viisi vuotta mukana ollut toimitusjohtaja Juhani Pekkala
”Kiitän puheenjohtajana Juhani Pekkalaa asiantuntevasta työstä, jota hän teki usean vuoden ajan yhtiön hyväksi”, sanoo Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kantola. 

Heikki Hellman johtaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikköä. Hän on myös tiedotusopin dosentti ja hoitanut journalistiikan vierailuprofessuuria 2008–2009 Tampereen yliopistossa. Hellman on tunnettu kirjoittaja ja suomalaisen sähköisen median asiantuntija sekä alan tieteellisissä julkaisuissa että muissa yhteyksissä. Vuosina 1980–2010 hän työskenteli Helsingin Sanomissa toimittajana, kulttuuritoimituksen uutispäällikkönä sekä esimiehenä.

Ylen hallituksessa on 5–8 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja, päättää seuraavan vuoden talousarviosta, kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle. Hallitus päättää myös yhtiön strategiasta ja nimittää sananvapauslain edellyttämät vastaavat toimittajat. Lisäksi hallituksella on muita osakeyhtiölaista johtuvia tehtäviä.

Ylen hallintoneuvosto vahvisti kokouksessaan myös yhtiön strategian vuosille 2013–2015

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.