MEKSIKOSSA toimivat suomalaisyritykset Huhtamäki, Savcor, Kone, Luvata (Monterrey) ja Metso rajoittavat työntekijöiden vapaata järjestäytymistä erilaisin tavoin.

– Osa yrityksistä on itse valinnut haluamansa ammattiliiton tehtaalle tai ne rajoittavat ammattiliittojen toimintaa tehtailla työehtosopimuksiin kirjatuilla ehdoilla, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala kertoo. Muovipakkauksia valmistavan ViskoTeepakin ja metallialalla toimivan Luvatan (Juarez) tehtailla ei toimi lainkaan ammattiliittoa. Nokia kieltäytyi vastaamasta kyselyyn tuotannossa tapahtuviin muutoksiin vedoten.

Meksikossa vapaata ammatillista järjestäytymistä loukataan systemaattisesti. Maan lainsäädäntö mahdollistaa työehtosopimuksiin liitettävän muun muassa lausekkeita, jotka antavat yritysten kanssa yhteistyössä toimivien epädemokraattisten ammattiliittojen erottaa haluamiaan, esimerkiksi muissa ammattiliitoissa toimivia työntekijöitä.

– Työntekijöiden suojelemisen sijaan tällaiset työehtosopimukset suojelevat työnantajaa ja estävät vapaan järjestäytymisen sekä kollektiivisen sopimisen työehdoista. Meksikon korkein oikeus on todennut vapaata järjestäytymistä rajoittavat lausekkeet maan perustuslain vastaiseksi ja mitätöinyt ne. Silti tällaisia lausekkeita on niin Huhtamäen, Koneen, Luvatan kuin Metson meksikolaisten tehtaiden työehtosopimuksissa.

– Meksikossa yleisesti käytetyt järjestäytymistä rajoittavat ehdot estävät työntekijöitä neuvottelemasta parempia palkkoja tai muita työehtoja. Meksikon kaltaisessa kehittyvässä maassa tämä estää työntekijöitä nousemasta köyhyydestä. Vastuuohjeistojen tulisi auttaa yrityksiä arvioimaan ihmisoikeusriskejä maissa, joissa lainsäädäntö tai maan tapa rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja vastuustandardeja.

Muun muassa Huhtamäen ja Metson yritysvastuuohjeistoissa vakuutetaan yritysten kunnioittavan työntekijöiden järjestäytymisoikeutta yrityksen kaikissa toimintamaissa.

– Oikeus vapaaseen järjestäytymiseen on ihmisoikeus. Suomalaisyritysten tulisi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin järjestäytymistä rajoittavien lausekkeiden poistamiseksi ja tarjota työntekijöilleen mahdollisuus valita vapaasti oma ammattiliittonsa, Vartiala toteaa.

Lataa Maassa maan tavalla? -raportti osoitteessa http://www.finnwatch.org/uutiset/75-meksikossa-toimivissa-suomalaisyrityksissae-loukataan-vapaata-jaerjestaeytymisoikeutta

Selvitys on julkaistu osana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Solidaarisuus, Tehy ja Ammattiliitto Pro.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.