Kymi Businessidea 2012 -palkintojenjakotilaisuus pidettiin ke 12.12. Kotkassa. Kuvassa vasemmalta Onevisio Oy:n Mika Sivonen, joka vastaanotti palkinnon Juha Varinowskin puolesta; Vehesto Oy:n Topi Vehmaa, Sami Siivonen Deletec Oy:stä, Eija Ylinen-Virtanen, Tuomo Salonen Deletec Oy:stä, Marja Holopainen BIC Kymi ry:stä ja Asko Pesonen Kouvola Innovation Oy:stä. (Kuvan otti Pekka Kalenius).

Kymi Businessidea -liikeideakilpailuun osallistui tänä vuonna ennätysmäärä uusia ideoita koko kilpailun 9-vuotisen historian aikana, yhteensä 29 kappaletta. Ideoista 17 kpl oli lähtöisin Etelä-Kymenlaaksosta ja 12 kpl Pohjois-Kymenlaaksosta. Kilpailutöiden kohdalla tuomaristo kiinnitti erityisesti huomiota ideoiden toteuttamiskelpoisuuteen, kehitysvaiheeseen ja ansaintalogiikkaan. Yleisesti ottaen tämän vuoden kilpailutyöt olivat laadultaan hyvää tasoa. Kärkisijat ratkaistiin tuomariston yksimielisellä päätöksellä ja kilpailutöistä kolme päätettiin palkita rahapalkinnoin ja yksi kunniamaininnalla.

Kymi Businessidea -liikeideakilpailun voittajaksi valittiin tänä vuonna kouvolalaisen yrityksen Deletec Oy:n Hybridipoltin- idea.

1. sija ja 1200 euron rahapalkinto: Deletec Oy, Hybridipoltin- idea

Deletec Oy:n kehittämä laite on toimiva ratkaisu, jota voidaan käyttää sekä uusinvestointikohteissa että saneerauksessa. Kyseessä on puupelletin käyttöä lisäävä hybridipoltin, jolla muutetaan kevyt-polttoöljyä tai kaasua käyttävä lämmitysjärjestelmä käyttämään uusiutuvaa puupellettipolttoainetta. Laitteen prototyyppitestaukset ovat osoittaneet laitteella olevan potentiaalia. Kehitetty innovaatio on uudenlainen sovellus poltinrakenteisiin. Keksintö on mahdollista suojata patentoimalla.

Toinen palkinto myönnettiin haminalaiselle Vehesto Oy:lle Tilapäiskaidetolppien kuljetusteline – ideasta.

2. sija ja 1000 euron rahapalkinto: Vehesto Oy, Tilapäiskaidetolppien kuljetusteline – idea

Vehesto Oy:n idea Tilapäiskaidetolppien kuljetustelineestä on realistinen ratkaisu, joka soveltuu yritykselle tuotteeksi rajattuun liiketoimintaan. Laitteesta on valmistettu prototyyppi, jonka testaustulokset ovat lupaavia. Kaidetolppien kuljetusteline on innovatiivinen uusi ratkaisu, jolle on mahdollista hakea teollisoikeudellista suojausta.

Kolmantena palkittiin kouvolalainen Onevisio Oy”Kosketus”-laite ja palveluideastaan.

3. sija ja 800 euron rahapalkinto: Onevisio Oy, ”Kosketus”-laite ja palveluidea

Onevisio Oy:n ”Kosketus”-laite ja palveluidealla helpotetaan ja turvataan ikäihmisten asumista omassa kodissaan. Onevisio Oy:n kehittämällä laitteella yhteydenpito sukulaisiin ja tuttaviin onnistuu helpolla tavalla. ”Kosketus”-laitteeseen voidaan liittää useita turvapalveluratkaisuja tavalla, jota ikäihmisen on helppo käyttää.

Kunniamaininnalla tuomaristo halusi palkita haminalaisen Eija Ylinen-Virtasen Valaiseva pöytä – ideastaan.

Ylinen-Virtasen ideoima keksintö on konkreettinen tuote, josta on kehitettävissä vaihtoehtoisia pöytäversioita eri asiakasryhmille. Tuotetta on myös jo testattu menestyksekkäästi markkinoilla.

Kilpailun avulla etsitään Kymenlaaksosta uusia toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti kannattavia ideoita. Tavoitteena on myös aktivoida maakunnan innovaatio- ja keksintötoimintaa sekä tarjota tukea ideoiden kehitystyöhön.

Liikeideakilpailun järjesti BIC Kymi ry yhdessä taustaorganisaatioidensa Cursor Oy:n, Kouvola Innovation Oy:n ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Kilpailuaika oli 15.10.–15.11.2012. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin 12.12. Kotkassa.

####

Tietoa BIC Kymi ry:stä

BIC Kymi ry perustettiin v. 1997 EU:n, kansallisen ja alueellisen rahoituksen avulla edistämään uusien innovatiivisten yritysten syntymistä ja yrityslähtöisten palvelujen ja tuotteiden kaupallista hyödyntämistä. Tällä hetkellä BIC Kymi toimii Kymenlaaksossa innovaatiopalvelujen toteuttajana sekä innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäjänä. BIC Kymi tarjoaa apua aloittavien ja toimivien pk-yritysten ja yksityisten henkilöiden innovatiivisen liiketoiminnan ja keksintöjen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Yhdistyksen palveluksessa on täysipäiväisesti kaksi henkilöä. Muut henkilöstöresurssit tulevat tiiviissä yhteistyössä toimivilta jäsenorganisaatioilta eli Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:ltä, Kouvola Innovation Oy Kinno:lta sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:ltä. BIC Kymin toimitilat sijaitsevat Kotkassa Cursor Oy:n ja Kouvolassa Kinnon toimipisteissä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.