Joka kolmas kunnanvaltuutettu on mukana yritystoiminnassa. Valtuutetun on jäävättävä itsensä omaa yritystään koskevasta kunnallisesta päätöksenteosta.
 
Lokakuun lopulla kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valituista henkilöistä 31 prosentilla on tuoretta kokemusta myös yrityksen päätöksenteosta. He siis ovat joko toimitusjohtajia, elinkeinonharjoittajia tai mukana vähintään yhden osakeyhtiön hallituksessa. Jos mukaan otetaan vastuuasemat kuntien ja kaupunkien omistamissa yhtiöissä, nousee osuus 38 prosenttiin.
 
Suomen Asiakastieto Oy:n tutkimuksen* mukaan suora tuntuma yritystoimintaan kuitenkin vaihtelee puolueittain. Kokoomuslaisista valtuutetuista yritysyhteyksiä on 43 prosentilla ja keskustalaisistakin 34 prosentilla. Sen sijaan Vihreitä ja Vasemmistoliittoa edustavista valtuutetuista ainoastaan joka viidennellä on yhteyksiä yritystoimintaan. Kaikista suomalalaisista aikuisista 14 prosentilla on jokin vastuuasema yrityksessä.
 
”Alueellisen elinkeinoelämän kannalta kuntapäättäjien kokemus ja osallistuminen yritystoimintaan on varmasti hyväksi”, toteaa liiketoimintajohtaja Heikki Koivula Asiakastiedosta.
 
”Samalla pitää kuitenkin muistaa, että valtuustoissa ja lautakunnissa tehdään yksittäisiä yrityksiä koskevia päätöksiä. Silloin valtuutettujen täytyy huomioida esteellisyys-säädökset, jos käsittelyssä on omaa yritystä suoraan tai välillisesti koskeva asia”, Koivula muistuttaa.
 
Valtuutetuilla on paljon päätösvaltaa kiinteistöyhtiöissä
Asiakastiedon tutkimustuloksissa merkille pantavaa on, että lähes joka neljäs (23 prosenttia) kunnanvaltuutettujen edustamista yrityksistä toimii kiinteistöalalla. Kuntien luottamuselimissä tehdään paljon yritystoiminnan kannalta merkityksellisiä kaavapäätöksiä. Kunnanvaltuutettuja istuu noin tuhannen yksityisomisteisen kiinteistöyhtiön päättävissä elimissä.
 
”Useimmiten päättäjät varmasti toimivatkin vastuullisesti. Silti myös kuntien ja kaupunkien virkamieshallinnon on hyvä olla selvillä, millaisia yritys- tai muita kytköksiä luottamusmiehillä on”, Heikki Koivula jatkaa.
 
Myös rakentamiseen ja kaupan alaan sidoksissa olevat valtuutetut voivat usein joutua tilanteeseen, jossa valtuusto tai lautakunta päättää yritystä koskevasta asiasta, kuten kilpailutuksesta. Rakennusalalla valtuutetuilla on yhteyksiä yli 300 ja kaupanalalla yli 400 yritykseen ympäri maata.
 
Tutkimuksen mukaan perussuomalaisilla on eniten yhteyksiä heikkoihin yrityksiin
Valtaosa yrityksistä, joihin tuoreilla valtuutetuilla on yhteyksiä, on vähintään kohtalaisessa taloudellisessa kunnossa eli niiden Asiakastiedolta saama luottoluokitus on vähintään A. Erittäin korkean riskin luokkiin B tai C kuuluu 11 prosenttia kunnan- tai kaupungin-valtuutettujen päätösvallassa olevista yrityksistä.
 
Tutkimuksen mukaan yritystenkin taloudellinen kunto vaihtelee puolueittain. Useimmissa puolueissa heikkojen kytkösyritysten osuus on 7-11 prosenttia, mutta perussuomalaisilla valtuutetuilla peräti 25 prosenttia.
 
*Tutkimusaineistona käytettiin oikeusministeriön julkistamaa listaa (etunimi, sukunimi, kotikunta, ikä, puolue) kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valituista henkilöistä. Henkilöiden yritysyhteydet tutkittiin Suomen Asiakastieto Oy:n yritystietokannasta, josta löytyy kaikkien suomalaisten yritysten vastuuhenkilötiedot. Asunto-osakeyhtiöitä ei laskettu yrityksiksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.